عنوان بندی طبقه‌بندی فرآيندهای کسب‌وکار از نظر دامنه

BPMS ازنظر دامنه تعامل

با به کارگیری BPMS شبکه فردا امکان اجرا و مدیریت فرایند های تعاملی در گستره فعالیت های درون و میان سازمانی را خواهید داشت.

طبقه‌ بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر دامنه

طبقه‌ بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر دامنه


 فرآيندهای درون‌سازمانی و فرآيندهای میان‌سازمانی

هر فرآيند کسب‌ و کار تنها به‌وسیله‌ یک سازمان به اجرا درمی‌آید.
اگر تعاملی بین فرآيندهای کسب‌ و کار انجام‌شده به‌وسیله‌ دیگر سازمان‌ها وجود نداشته ‌باشد، فرآيند مورد نظر درون‌سازمانی خوانده‌می‌شود.
اما اغلب فرآيندهای کسب‌ و کار با فرآيندهای سایر سازمان‌ها تعامل دارند و فرآيندهای بین‌سازمانی را تشکیل می‌دهند:
مانند فرآيند سفارش‌دهی کالا از یک سازمان به سازمان دیگر.
تاکید اولیه‌ فرآيندهای سازمانی کسب‌ و کار بر ساده‌سازی فرآيندهای داخلی ازطریق حذف فعالیت‌های فاقد ارزش است.
کارکنان سازمان در مدل‌های سازمانی نمایش داده ‌می‌شوند. این مدل‌ها برای تخصیص فعالیت‌ها به افراد ماهر و شایسته‌ و انجام آن فعالیت مورد استفاده قرار‌می‌گیرند. می‌توان برای پشتیبانی از فرآيندهای درون‌سازمانی کسب‌ و کار از سیستم‌های سنتی مدیریت گردش کاری استفاده كرد.
هنگام پرداختن به فرآيندهای متعامل کسب‌ و کار باید چندین مساله را مدنظر داشت. این مسائل علاوه‌ بر جنبه‌های ارتباطاتی مرتبط با ساختارهای فرآيندها شامل مسائل قانونی نیز هستند.

طبقه‌ بندی فرايندهای کسب‌ و کار

تراکنش‌ها بین فرآيندهای کسب‌ و کار باید به‌وسیله‌ قراردادهای لازم الاجرای قانونی بین سازمان‌های درگیر محافظت شود.
همچنین، لایه‌ فنی (مرکز تعالي کسب و کار؛ نقش مرکز هدایتگر در یک فرایند تعالی گرا دارد) در این گونه موارد نیازمند تعمق بیشتر است؛ زیرا در تراکنش بین چند سازمان، تفاوت زیرساخت‌های نرم‌افزاری ممکن است در همکاری نرم‌افزارها خلل ایجاد نماید.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« طبقه بندي فرآيندهاي كسب و كار                                                                                      طبقه بندي فرآيندهاي كسب و كار از نظر میزان خودکار بودن »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟