عنوان بندی طبقه‌بندی فرآيندهای کسب‌وکار از نظر دامنه

BPMS ازنظر دامنه تعامل

با به کارگیری BPMS شبکه فردا امکان اجرا و مدیریت فرایند های تعاملی در گستره فعالیت های درون و میان سازمانی را خواهید داشت.

طبقه‌ بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر دامنه

طبقه‌ بندی فرآیندهای کسب‌ و کار از نظر دامنه


 فرآیندهای درون‌سازمانی و فرآیندهای میان‌سازمانی

هر فرآیند کسب‌ و کار تنها به‌وسیله‌ یک سازمان به اجرا درمی‌آید.
اگر تعاملی بین فرآیندهای کسب‌ و کار انجام‌شده به‌وسیله‌ دیگر سازمان‌ها وجود نداشته ‌باشد، فرآیند مورد نظر درون‌سازمانی خوانده‌می‌شود.
اما اغلب فرآیندهای کسب‌ و کار با فرآیندهای سایر سازمان‌ها تعامل دارند و فرآیندهای بین‌سازمانی را تشکیل می‌دهند:
مانند فرآیند سفارش‌دهی کالا از یک سازمان به سازمان دیگر.
تاکید اولیه‌ فرآیندهای سازمانی کسب‌ و کار بر ساده‌سازی فرآیندهای داخلی ازطریق حذف فعالیت‌های فاقد ارزش است.
کارکنان سازمان در مدل‌های سازمانی نمایش داده ‌می‌شوند. این مدل‌ها برای تخصیص فعالیت‌ها به افراد ماهر و شایسته‌ و انجام آن فعالیت مورد استفاده قرار‌می‌گیرند. می‌توان برای پشتیبانی از فرآیندهای درون‌سازمانی کسب‌ و کار از سیستم‌های سنتی مدیریت گردش کاری استفاده كرد.
هنگام پرداختن به فرآیندهای متعامل کسب‌ و کار باید چندین مساله را مدنظر داشت. این مسائل علاوه‌ بر جنبه‌های ارتباطاتی مرتبط با ساختارهای فرآیندها شامل مسائل قانونی نیز هستند.

طبقه‌ بندی فرایندهای کسب‌ و کار

تراکنش‌ها بین فرآیندهای کسب‌ و کار باید به‌وسیله‌ قراردادهای لازم الاجرای قانونی بین سازمان‌های درگیر محافظت شود.
همچنین، لایه‌ فنی (مرکز تعالی کسب و کار؛ نقش مرکز هدایتگر در یک فرایند تعالی گرا دارد) در این گونه موارد نیازمند تعمق بیشتر است؛ زیرا در تراکنش بین چند سازمان، تفاوت زیرساخت‌های نرم‌افزاری ممکن است در همکاری نرم‌افزارها خلل ایجاد نماید.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« طبقه بندی فرآیندهای كسب و كار                                                                                      طبقه بندی فرآیندهای كسب و كار از نظر میزان خودکار بودن »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟