عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه ایجاد و جمع آوری بانک های اطلاعاتی

برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:
  • ایجاد بانک اطلاعاتی تحت وب
  • سازگاری با انواع بانک‌های اطلاعاتی نظیر اوراکل، مایکروسافت و ...
  • امکان ورود اطلاعات از طریق فایل اکسل
  • تعیین سطح دسترسی متفاوت بر روی اطلاعات
  • ارتباط با دیگر بانک‌های اطلاعاتی از طریق وب سرویس
  • ایجاد داشبوردهای تخصصی از روی داده های بانک
  • امکان گرفتن گزارشات متنی، نموداری و تجمیعی از اطلاعات موجود
  • امکان گرفتن خروجی اکسل از گزارشات
فرایند جمع آوری بانک اطلاعات استعدادهای مدیریتی کشور

فرایند جمع آوری بانک اطلاعات استعدادهای مدیریتی کشور

فرم جمع آوری اطلاعات؛ بخش اطلاعات شخصی

فرم جمع آوری اطلاعات؛ بخش اطلاعات شخصی

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟