ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در خدمات مالی: ارائه وام

کاربرد در خدمات مالی: ارائه وام

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای خدمات مالی: ارائه وام


مشکل

فرآیندهای دستی و كاغذی برای ایجاد اسناد وام و درخواستهای بررسی که بدون بازده و زمانگیر بودند.


ذی‌نفعان

عوامل و کارکنان وام، مدیریت ارشد.


راهکار مبتنی بر BPMS

زمانی که یک مشتری درخواست وام را مطرح می سازد، جمع آوری تمام داده ها از طریق سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار انجام می شود. سپس، این سیستم ایجاد درخواست پرونده وام را به واحد خدمات مشتری می فرستد. حرکتِ درخواست در طول سیستم، اطلاع به ذی نفعان در مورد کارهای تعیین شده و اطمینان از زمان تصمیم گیری، کاملاً اتوماتیک است. نظارت و اتوماسیون بین کارکنان به این معنی است که فرآیندهای فرد به فرد بهبود یافته اند، توانایی پیگیری درخواست وام برای اقدام فوری مورد نیاز است و پردازش درخواست وام، تعیین مهلت زمانی و دیگر الزامات برای مشتریان را تسریع می بخشد. همچنین این سیستم، اطلاعات جمع آوری شده از دیگر برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات، مثل ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری را به منظور تحلیل و مدیریت پرونده و کمک به تخصیص منابع برای وظایف تعیین شده، را به صورت اتوماتیک ترکیب می کند. این برنامه صحت کار را افزایش داده و زمان مورد نیاز برای اجرا و پردازش هر درخواست وام را کاهش می دهد و در نتیجه تأثیر بسزایی بر بازده کسب وکار دارد.


مزایا

در یک مدت زمان کوتاه، کل سیستم ارائه وام از یک سیستم کاغذی به یک سیستم کاملاً اتوماتیک تبدیل شده است. قبلاً کارکنان، زمان و منابع را صرف پر کردن فرمهای کاغذی و چاپ و جمع آوری درخواستهای مشتریان می نمودند. اکنون، فرمها و فرآیندها همه به صورت آنلاین هستند. مدیریت فرآیند کسب و کار بازده بالا داشته و توانایی پیگیری درخواست ها را از طریق سیستم تصویب کل وام به وجود می آورد، بنابراین می توان تعیین كرد که كدام فعالیت ها باید انجام شوند و آیا ارائه وام تا مهلت مقرر آن به انجام خواهد رسید. علاوه بر این تأثیرات، کارکنان و مشتریان از راه حل مدیریت فرآیند کسب و کار منتفع می شوند. از آنجا که دیگر نیازی نیست تا کارکنان زمان و کاغذ زیادی را به بررسی درخواست ها اختصاص دهند، مشتریان زمان و توجه بیشتری را از كاركنان دریافت می کنند.

تعداد بازديد: null