شخصی سازی - عنوان

شخصی سازی توسط کاربران

BPMS شبکه فردا کلیه تصمیمات در خصوص نحوه نمایش ویژگیهایی مانند پول (ریال ، تومان ، دلار و ...) ، تاریخ (شمسی، میلادی، قمری) ، فیلدهای اطلاعاتی ، مرتب سازی ها و گروه بندیها و فیلترهای پیش فرض را در تمامی فرم ها و کارتابل را به کاربران نهایی خود واگذار می کند.

شخصي سازي

شخصي سازي


 • امکان ذخيره جستجوهاي کاربر و به اشتراک گذاري
 • امكان انتخاب، مرتب سازي، گروه‌بندي و تعيين شرايط و اطلاعات آماري بر اساس كليه فيلدهاي موجود
 • تعريف فيلدهاي فرمولي
 • امكان تعريف فيلتر و ذخيره شخصي آن
 • امكان تصحيح، تغيير و تنظيم فيلترهاي موجود
 • امكان تعيين ترتيب ستون‌ها در نماي ستوني
 • امكان تعيين تعداد ركوردها در هر صفحه
 • امکان گروه بندي نتايج بر اساس يک يا چند فيلد
 • امکان مرتب‌سازي بر اساس يک يا چند فيلد
 • امکان حذف يا افزودن ستون
 • امکان تغيير واحد نمايشي فيلدهاي پولي
 • امکان تعیین فیلدها در کارتابل
 • امکان تعیین نحوه نمایش کارتابل
 • نگهداری مقدار فیلدها در ثبت جدید پس از ذخیره

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« موتور Rule Engine                                                                                             سیستم مجوز دهی »

تصاویر بیشتر

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟