شخصی سازی - عنوان

شخصی سازی توسط کاربران

BPMS شبکه فردا کلیه تصمیمات در خصوص نحوه نمایش ویژگیهایی مانند پول (ریال ، تومان ، دلار و ...) ، تاریخ (شمسی، میلادی، قمری) ، فیلدهای اطلاعاتی ، مرتب سازی ها و گروه بندیها و فیلترهای پیش فرض را در تمامی فرم ها و کارتابل را به کاربران نهایی خود واگذار می کند.

شخصي سازي

شخصی سازی


 • امکان ذخیره جستجوهای کاربر و به اشتراک گذاری
 • امكان انتخاب، مرتب سازی، گروه‌بندی و تعیین شرایط و اطلاعات آماری بر اساس كلیه فیلدهای موجود
 • تعریف فیلدهای فرمولی
 • امكان تعریف فیلتر و ذخیره شخصی آن
 • امكان تصحیح، تغییر و تنظیم فیلترهای موجود
 • امكان تعیین ترتیب ستون‌ها در نمای ستونی
 • امكان تعیین تعداد ركوردها در هر صفحه
 • امکان گروه بندی نتایج بر اساس یک یا چند فیلد
 • امکان مرتب‌سازی بر اساس یک یا چند فیلد
 • امکان حذف یا افزودن ستون
 • امکان تغییر واحد نمایشی فیلدهای پولی
 • امکان تعیین فیلدها در کارتابل
 • امکان تعیین نحوه نمایش کارتابل
 • نگهداری مقدار فیلدها در ثبت جدید پس از ذخیره

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« موتور Rule Engine                                                                                             سیستم مجوز دهی »

تصاویر بیشتر

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟