معماری سرویس گرا

معماری سرویس گرا

با استفاده از BPMS شبکه فردا کسب و کار خود را در قالب سرویس در اختیار دیگران قراردهید و از سرویس های موجود در اجرای فرآیند های خود بهرمند شوید.

عملکرد روی اشیا کسب و کار

سومین ملاک برای یک سرویس آن است که به طور کلی اعمال کاری را انجام می دهد، و عموماً آن اعمال را با کار بر روی مستندات انجام می دهد. این به چه معناست؟ یک ماشین حساب که دو عدد را با هم جمع می کند نمی تواند به عنوان یک سرویس در نظر گرفته شود، چون اعداد صحیح را نمی توان به عنوان شئ کاری در نظر گرفت، اعداد صحیح نمی توانند برای سازمان شما به یک روش خاص تعریف شوند.
یک شئ کاری نمونه ای از یک موجودیت در فضای کاری شما می باشد. مانند یک خریدار، یک محصول، یک صورت حساب، یک دانشجو یا یک نرم افزار کاربردی برای کارمندان. از آنجایی که هر کاری با کار دیگر متفاوت می باشد، پس شما می توانید منظور خود را از یک شئ کاری معلوم کنید. سوال دیگری درباره عمل جمع باید مطرح شود که آیا عمل جمع یک عمل ویژه در کسب و کار شما می باشد، که مسلماً نیست. هر کسی در دنیا می تواند تمام روز را به عمل جمع مانند بقیه بپردازد. علاوه بر این شما فرصتی برای تغییر روش در عمل جمع ندارید. شما با یک طرح خاص برای جمع کردن در روند عمل جمع نمی توانید به یک سود رقابتی برسید. مگر اینکه یک گروه حسابداری بسیار خلاق داشته باشید که نیاز به حل کردن این مسئله که اعداد صحیح یا عمل جمع چیست برای خودتان نداشته باشید.

مطمئناً یک آرایش گسترده ای از سرویس های عمومی وجود دارد که آشکارا روی حقایق عمل می کنند. این شامل تعیین کردن مسافت از یک مکان به مکان دیگر یا برآورد کردن هزینه حمل و نقل دریایی بر حسب وزن کالا، یا پیدا کردن کوتاهترین مسافت تا یک فروشگاه می باشد. در حالی که کد پستی یا وزن به خودی خود یک شئ کاری حساب نمی شوند. ولی چنین سرویس هایی کاری را انجام می دهند که با عمل جمع کردن بسیار متفاوت است.
این فقط یک توصیه است. یک سرویس برای تبدیل واحد پول را درنظر بگیرید. سرویس های تحت شبکه زیادی وجود دارد که واحد یورو برای همه آنها مشابه است، بنابراین آنها به عنوان اشیا کاری به حساب نمی آیند. اما همیشه دیدگاه های مختلفی هم وجود دارد. اما در یک بانک مسائل مالی یک جنبه دیگری نسبت به یک فروشگاه دارد و دارای جزئیات بیشتری می باشد که باعث می شود از واحد پول یک شئ کاری به وجود بیاورد.

عملکرد روی اشیا کسب و کار

وقتی کسب و کاری وجود نداشته باشد شما هم نیازی به SOA ندارید. درحالی که اگر برنامه نویسان بازی های کامپیوتری را فقط برای استفاده شخصی خود می نوشتند، هیچکس SOA را نمی ساخت. وقتی راجع به SOA صحبت می کنید، شما در حال صحبت راجع به کسب و کار در هر اندازه ای هستید. و SOA شما ROI بالقوه را تحقق می بخشد. اگر اجزای تشکیل دهنده سرویس ها در سطح مناسب به منظور به حداکثر رساندن استفاده مجدد آنها عمل کنند. البته این سوال پیش می آید که " سطح مناسب " چه معنایی دارد که به کسب و کار بستگی داشته و سرویس ها را تعریف کند و چه پروسه های مرتبطی ممکن است قادر به استفاده مجدد آنها باشد.
ما باید روی این نکته تاکید کنیم که این رهنمود رو به طیف گسترده ای از تفاسیر باز است و به عنوان یک نقطه شروع ارائه شده است که شما می توانید تفاوت ها را بسازید.