مدیریت ارتباط با مشتری - عنوان

مدیریت ارتباط با مشتری -CRM

با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر BPMS شبکه فردا ساماندهی ارائه خدمات براساس نیازهای مشتری، بالابردن سطح رضایت مشتریان مطابق اصول مشتری مداری و پیاده سازی فرایندهای مشتری محور را در سازمان خود تجربه نمائید.

صفحه فاکتورهای IT در CRM

فاکتور‌های IT در CRM
بازاریابی سنتی (به روش توده ای و جمعی) نیازی به استفاده از تکنولوژی گسترده اطلاعات ندارد؛ زیرا نیازی به تمایز قائل شدن، دیفرانسیل گرفتن و اثر متقابل آن و سفارشی کردن نیازهای فردی مشتری وجود ندارد. اگرچه برخی استدلال می کنند که IT نقش کوچکی در CRM دارد، هر ۴ وظیفه کلیدی CRM ارتباط سنگینی با تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌ها دارد.
جدول زیر، این رابطه برای فرآیند بازاریابی، برای اهداف، برای بازاریابی توده ای، برای CRM و برای تکنولوژِی اطلاعات در CRM نشان می دهد.

فاکتور‌های IT در CRM
فرآیند (پردازش) شناسایی تفکیک، تمیز مطالب از یکدیگر فعل و انفعال (عمل دوچیز روی یکدیگر) بهبوددادن به سیستم برای تطابق بانیازهای مشتری
Goal (اهداف) شناختن مشتری منحصر بفرد ارزیابی بهاء(قیمت) و نیاز مشتری ساخت ارتباط مداوم دوچیز بهم مرتبط برآوردن نیازهای مشتری تولیدبرتری(سود)
بازاریابی توده ای (سنتی) هرگز دسته بندی مرکز تماس حسابداری، فروش، خدمات
CRM سیستم پرسنلی مشتری مرحله تجزیه و تحلیل منحصر بفرد مرکز تماس مدیر عکس العمل خودکار سیستم فروش خودکار فرآیند بازاریابی خودکار
تکنولوژی اطلاعات فایل کوچکی که هنگام اتصال به کامپیوتر ذخیره میشود، تنظیم یک وب سایت استخراج داده‌ها آموزش سازمانی کاربرد وب ارتباط بی سیم ERP تجارت الکترونیک

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟