جستجوی BPMS - عنوان

جستجو در BPMS

جستجوی ساده بر پایه الگوریتم های موتورهای جستجو و جستجوی پیشرفته بدون دانش SQL باعث سادگی و دقت در امر جستجو در سیستم های ساخته شده با BPMS شبکه فردا می باشد.

جستجو

جستجو


 • قابلیت جستجوی ساده بر روی اقلام اطلاعات مورد نظر
 • قابلیت جستجو بر روی تک تک فیلدها
 • قابلیت جستجوی پیشرفته
 • قابلیت تعریف شروط جستجو با تعداد دلخواه سطح و جزئیات
 • قابلیت تركیب جستجو بر روی فیلدهای مختلف و ستون‌های جداول موجود
 • قابلیت گروه‌بندی نتایج جستجو بر اساس شرط (شروط) دلخواه
 • قابلیت مرتب‌سازی نتایج جستجو
 • قابلیت تشخیص join به صورت اتوماتیک در صورت نیاز به منظور بازیابی اطلاعات
 • گرفتن خروجی هایی مانند اکسل از نتایج جستجو
 • قابلیت ساخت Query های دلخواه و متنوع بدون نیاز به داشتن آشنایی با زبان‌های برنامه نویسی و SQL
 • قابلیت ذخیره‌سازی نتایح جستجو به‌منظور بازیابی در آینده به‌صورت شخصی و یا به‌صورت به اشتراك‌گذاشته شده با افراد دارای سطوح دسترسی مشخص
 • قابلیت جستجو بر اساس فرآیند
 • امکان جستجو بر اساس کاربری خاص یا نقشی خاص

 

Search Engine

استفاده از متدهای متداول استفاده شده در موتورهای جستجوی بزرگ در این سیستم باعث سهولت دسترسی و فراخوانی اطلاعات مورد نظر شده است.

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« فرم ساز                                                                                                    گزارش ساز »

تصاویر بیشتر

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟