مدیریت دانش-عنوان

مدیریت دانش -KM

پرتال سازمانی شبکه فردا کلیه ابزارهای لازم جهت مدیریت دانش را در اختیار شما قرار خواهد داد.

پشتیبانی پورتال ازمدیریت دانش

پشتیبانی پورتال ازمدیریت دانش


دانش کسب شده و تجربه پرسنل در سازمان ها چیز با ارزشی است که همواره باید در سازمان جاری باشد. چرا با بازنشسته شدن و یا رفتن پرسنل در اجرای کارها با مشکل مواجه می شویم؟
آیا اطلاعات و تجربه کسب شده توسط این افراد، جزو سرمایه های شما نمی باشد؟
سرمایه های اصلی شرکت ها و موسسات که همان تجربه و مهارت های کسب شده توسط پرسنل آنها می باشد خیلی ساده با ترک کار پرسنل به هر دلیل از بین میرود.
دانش و تجربه اکثر پرسنل به صورت فایل هایی در سیستم مشخص آن فرد می باشد. چگونه می توان این دانش را در دسترس همه ی پرسنل قرار داد؟ ابزارهای
مدیریت دانش شبکه فردا این امکان را به شما می دهد تا داشته های خود را در دسترس و قابل جستجو داشته باشید.

ابزارهای مدیریت دانش

ویکیویکی Wiki
ساختن یک سند مهم یا اطلاعات مورد علاقه در یک سایت داخلی و یا عمومی توسط کلیه پرسنل در پورتال شبکه فردا که با محصولاتی با مجموعه امکانات مستقل و قوی  موجود است، به راحتی امکان پذیر است.

تقویمتقویم Calendar
تقویم های مشترک با لیست کارهایی که به کاربران اجازه می دهد تا رویدادی را ایجاد، مدیریت و جستجو کنند. رویدادها می توانند در محدوده  سایت ها و انجمن ها مشترک باشد. یادآور رویدادها می تواند به گونه ای تنظیم شود که وقایع را بوسیله ی ایمیل، IM و یا SMS به کاربران اعلام کند

ایمیل  E-Mail
اگر شما نیازی به ارسال و دریافت ایمیل دارید، این کار را مستقیما از طریق پورتال انجام دهید.

گالری عکس  Image Gallery
سیستم مدیریت محتوای پورتال (CMS) شبکه فردا یک مکان مرکزی برای جمع آوری و مدیریت محتوای شما ایجاد کرده است. هر سایت داخل پورتال کتابخانه اسناد و گالری تصاویر مختص به خود را خواهد داشت.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« مزایا و کارایی                                                                                                                                                                           مدیریت دانش برای افراد »

What is a Knowledge Management Portal?
A portal is a Web site that provides a uniform interface with the ability to use a secure username/password to access customizable content based on specific end-user interests and needs. Examples: –MyYahoo! –Amazon –MyCalifornia –Banking. A knowledge management portal integrates information, collaboration, processes, and expertise.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟