مدیریت دانش-عنوان

مدیریت دانش -KM

پرتال سازمانی شبکه فردا کلیه ابزارهای لازم جهت مدیریت دانش را در اختیار شما قرار خواهد داد.

پشتیبانی پورتال ازمدیریت دانش

پشتیبانی پورتال ازمدیریت دانش


دانش کسب شده و تجربه پرسنل در سازمان ها چيز با ارزشي است که همواره بايد در سازمان جاري باشد. چرا با بازنشسته شدن و يا رفتن پرسنل در اجراي کارها با مشکل مواجه مي شويم؟
آيا اطلاعات و تجربه کسب شده توسط اين افراد، جزو سرمايه هاي شما نمي باشد؟
سرمايه هاي اصلي شرکت ها و موسسات که همان تجربه و مهارت هاي کسب شده توسط پرسنل آنها مي باشد خيلي ساده با ترک کار پرسنل به هر دليل از بين ميرود.
دانش و تجربه اکثر پرسنل به صورت فايل هايي در سيستم مشخص آن فرد مي باشد. چگونه مي توان اين دانش را در دسترس همه ي پرسنل قرار داد؟ ابزارهاي
مدیریت دانش شبکه فردا اين امکان را به شما مي دهد تا داشته هاي خود را در دسترس و قابل جستجو داشته باشيد.

ابزارهاي مديريت دانش

ویکیويکي Wiki
ساختن يک سند مهم يا اطلاعات مورد علاقه در يک سايت داخلي و يا عمومي توسط کليه پرسنل در پورتال شبکه فردا که با محصولاتي با مجموعه امکانات مستقل و قوي  موجود است، به راحتي امکان پذير است.

تقویمتقويم Calendar
تقويم هاي مشترک با ليست کارهايي که به کاربران اجازه مي دهد تا رويدادي را ايجاد، مديريت و جستجو کنند. رويدادها مي توانند در محدوده  سايت ها و انجمن ها مشترک باشد. يادآور رويدادها مي تواند به گونه اي تنظيم شود که وقايع را بوسيله ي ايميل، IM و يا SMS به کاربران اعلام کند

ايميل  E-Mail
اگر شما نيازي به ارسال و دريافت ايميل داريد، اين کار را مستقيما از طريق پورتال انجام دهيد.

گالري عکس  Image Gallery
سيستم مديريت محتواي پورتال (CMS) شبکه فردا يک مکان مرکزي براي جمع آوري و مديريت محتواي شما ايجاد کرده است. هر سايت داخل پورتال کتابخانه اسناد و گالري تصاوير مختص به خود را خواهد داشت.

دانلود و نمايش فيلم هاي مربوط به مديريت فرآيند کسب و کار

« مزايا و کارايي                                                                                                                                                                           مديريت دانش براي افراد »

What is a Knowledge Management Portal?
A portal is a Web site that provides a uniform interface with the ability to use a secure username/password to access customizable content based on specific end-user interests and needs. Examples: –MyYahoo! –Amazon –MyCalifornia –Banking. A knowledge management portal integrates information, collaboration, processes, and expertise.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟