عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه بازاریابی و امور مشتریان

برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:
  • ثبت کلیه مذاکرات در فرآیند بازاریابی
  • لیست یادآوری تماس ها و مذاکرات هر شخص در کارتابل شخصی
  • ثبت مشخصات مشتریان و روند بازاریابی آنها
  • صدور پیش فاکتور و ارسال آن از طریق ایمیل و فکس
  • اتصال واحد فروش پس از توافق نهایی و شروع فرآیند فروش
سامانه مدیریت بازاریابی

سامانه مدیریت بازاریابی

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟