محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

سامانه مدیریت امور مشتریان و بازاریابی


برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:

-      ثبت کلیه مذاکرات در فرآیند بازاریابی
-      لیست یادآوری تماس ها و مذاکرات هر شخص در کارتابل شخصی
-      ثبت مشخصات مشتریان و روند بازاریابی آنها
-      صدور پیش فاکتور و ارسال آن از طریق ایمیل و فکس
-      اتصال واحد فروش پس از توافق نهایی و شروع فرآیند فروش     

 

سامانه مدیریت بازاریابی

سامانه مدیریت بازاریابی

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

تا چه حد سایت شبکه فردا، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟