عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه مدیریت پروژه PM برمبنای BPMS

سامانه مدیریت ‍پروژه (Project Management) که به اختصار به آن PM گفته می‌شود؛ امکان ثبت، کنترل و مدیریت پروژه های موجود در واحدهای مختلف یک سازمان یا شرکت را فراهم می کند. بخش های مختلف این سامانه عبارتند از:

 • تعریف هدف (Object)
 • تعریف پروژه‌های لازم برای تحقق هر هدف (Project)
 • تعریف فعالیت‌های لازم برای اجرایی شدن پروژه‌ها (Activity)
 • تعریف افراد درگیر و مرتبط با فعالیت (Activity Assignment Members)
 • پیش‌بینی و تعریف نیازمندی‌های لازم برای اجری فعالیت‌ها (Activity Requirements)
 • ثبت اقدامات انجام شده برای تکمیل فعالیت‌های پروژه (Action)
 • ثبت نیازمندی‌های استفاده شده برای انجام اقدامات (Action Requirements)
 • امکان ثبت اطلاعات در قسمت اطلاعات پایه (Basic Data)
 • امکان ثبت برنامه‌ریزی مجدد برای پروژه‌ها (Project Re-Planing)
 • امکان ثبت برنامه‌ریزی مجدد برای فعالیت‌ها ( Re-PlaningActivity)

برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:

 • وجود لینک‌های متعدد برای سهولت کار با سیستم و دسترسی سریع به صفحات و اطلاعات
 • امکان پیوست و ضمیمه کردن فایل در پروژه‌ها و فعالیت‌ها با حجم مجاز
 • امکان مشاهده وضعیت اجرای هر پروژه در اطلاعات ثبت شده با گرافیک مشخص
 • امکان مشاهده وضعیت اجرای هر فعالیت در اطلاعات ثبت شده با گرافیک مشخص
 • تغییر خودکار وضعیت و پارامتر‌های کنترلی پروژه‌ها با توجه به پیشروی تعریف فعالیت‌ها و یا ثبت اقدامات
 • تغییر خودکار وضعیت و پارامتر‌های کنترلی فعالیت‌ها با توجه به پیشروی ثبت اقدامات
 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی برای شروع پروژه به مدیر پروژه
 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی از نزدیک شدن به زمان پایان پروژه و یا فعالیت به مدیر پروژه و افراد مرتبط با فعالیت
 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی از اتمام پروژه و فعالیت به تمام افراد مرتبط با پروژه
 • امکان تعریف برنامه‌ریزی مجدد برای پروژه و جابه‌جایی تمام فعالیت‌های مرتبط به تناسب آن
 • امکان تعریف برنامه‌ریزی مجدد برای فعالیت و جابه‌جایی تمام فعالیت‌های زیرمجموعه و وابسته به تناسب آن
 • امکان مشاهده Gantt Chart (نمودار پیشرفت پروژه) در هر لحظه از زمان تعریف پروژه
 • امکان ثبت اطلاعات فعالیت‌ها و یا اقدامات از طریق نمودار Gantt
 • امکان ویرایش هر یک از فرم‌ها (پروژه، فعالیت، اقدامات) از طریق نمودار Gantt
 • امکان مشاهده نمودار WBS جهت مشاهده ساختار درختی پروژه و افراد مربوطه
 • تعریف دسترسی برای ثبت یا مشاهده یا ویرایش فعالیت‌ها و پروژه برای مدیر پروژه
 • امکان تعریف فعالیت‌های پیش نیاز و رعایت تقدم و تأخر در زمانبندی فعالیت‌ها
 • امکان تعریف اشخاص درگیر در فعالیت
 • تعریف دسترسی جهت مشاهده فعالیت‌ها و ثبت، مشاهده و ویرایش اقدامات برای افراد عضو فعالیت
 • امکان مشاهده انواع گزارشات متنی و نموداری بر اساس پارامترهای مورد نظر تیم بررسی کننده
 • وجود داشبوردهای مدیریتی جهت کنترل لحظه‌ای پروژه‌ها
 • امکان دریافت فایل اکسل و یا نمونه تصویری گزارشات
 • کنترل دسترسی افراد مختلف به فرم‌ها، اطلاعات و گزارشات با توجه به نقش افراد و وضعیت‌های موجود در فرم‌ها
 • سادگی و در عین حال شمول محصول سبب ارتباط بیشتر افراد با سیستم و اجرایی شدن سریعتر می‌گردد.
تعریف هدف

تعریف هدف

تعریف پروژه

تعریف پروژه

مشاهده Gantt Chart پروژه

مشاهده Gantt Chart پروژه

تعریف فعالیت‌های پروژه

تعریف فعالیت‌های پروژه

مشاهده Gantt Chart و ثبت اقدام از طریق نمودار

مشاهده Gantt Chart و ثبت اقدام از طریق نمودار

مشاهده Gantt Chart و ثبت اقدام از طریق نمودار

نمایش اطلاعات ثبت شده و تغییرات وضعیت فعالیت پس از ثبت اقدامات

نمایش اطلاعات ثبت شده و تغییرات وضعیت فعالیت پس از ثبت اقدامات

نمایش نهایی Gantt Chart و WBS پروژه

نمایش نهایی Gantt Chart و WBS پروژه

امکان Re-Plan پروژه و فعالیت

امکان Re-Plan پروژه و فعالیت

نمونه گزارشات داشتبورد مدیریتی

نمونه گزارشات داشتبورد مدیریتی

نمایش منو ها در صفحه

نظرسنجی