مدیریت فرآیند کسب و کار - BPM - عنوان

مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS

مدیریت فرآیند كسب وكار یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآیند با هدف توسعه کیفیت محصولات و خدمات می باشد.

صفحه مدیریت فرآیند کسب و کار

فرآیند، مجموعه فعالیت‌های متوالی و مرتبط به هم بوده که محصول خاصی را به وجود می‌آورد و برای ایجاد این محصول به درون داده‌های خاصی (ورودی) نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می‌سازند. فرآیند، یک سری منطقی از تراکنش‌های مرتبط با یکدیگر است که ورودی را به نتایج و خروجی‌ها تبدیل می‌کند.

process-cycle
 

فرآیندهای موجود در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده‌اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین نمایند. برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مشتریان باید فرآیندهای موجود کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند. یک فرآیند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواهد بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد. فرآیند، معرف یک یا دسته‌ای از فعل و انفعالات است که به منظور تبدیل داده‌ها به باز داده‌ها انجام می‌گیرد. در یک تعریف معادل می‌توان گفت فرآیند، یک سری منطقی از تراکنش‌های مرتبط با یکدیگر است که ورودی را به نتایج و خروجی‌ها تبدیل می‌کند.

انواع فرآیندها

Support processes Operational processes Support processes

فرآیندهای پشتیبانی

این فرآیندها فرآیند‌های عملیاتی را پشتیبانی می‌کنند. مثل حسابداری، استخدام و فناوری اطلاعات

فرآیندهای عملیاتی (اصلی)

این فرآیند‌ها ارزشی را در راستای کسب و کار اصلی سازمان ایجاد می‌کنند. مثل خرید، تولید، بازاریابی و فروش

فرآیندهای مدیریتی

این فرآیندها فعالیت‌های نظام مند مثل مدیریت راهبردی و نحوه اداره سازمان را حمایت می‌کنند

نظرسنجی