ERP و PLM_عناوین

ERP و PLM

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) از جمله سیستم های کسب و کار هستند که امروزه در شرکت ها استفاده میشوند.

ERP & PLM

ERP چیست؟

ERP

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یک سیستم کسب و کار مورد استفاده برای مدیریت مالی و گزارش گیری پیرامون فعالیت هایی مانند حسابداری، پیش بینی فروش، برنامه ریزی تولید و اجرا، مراقبت از مشتری و پشتیبانی و تدارکات حمل و نقل است.
این که یک شرکت تا چه حد برای مدیریت امور مالی خود نیاز به یک سیستم ERP دارد اغلب به میزان مشارکت شرکت در فرایند تولید بستگی دارد. شرکت هایی که ساخت در خانه یا تولید پیچیده مهندسی برای سفارش محصولات دارند معمولا از یک سیستم ERP جامع برای کمک به سازماندهی اطلاعات بین امور مالی، فروش و بخش تولید خود استفاده می کنند.
شرکت هایی که برون سپاری تولید دارند، اغلب از مجموعه ای کوچکتر از ابزار ERP که شامل مالی، حسابهای پرداختی، حسابهای دریافتی، موجودی و ماژول های تدارکات بدون ماژول برنامه ریزی منابع تولید استفاده می کنند، از این رو منابع به طور معمول توسط شرکای برون سپاری مدیریت می شوند.
سیستم های ERP سازمان ها را قادر به برنامه ریزی برای ساماندهی و سودآوری، با ارائه یک تصویر در زمان واقعی از وضعیت مالی خود به تولید کنندگان، میسازند. با یک سیستمERP در محل، شرکت ها می توانند سفارشات را از میان رسیدهای تولید و تحویل به منظور به دست آوردن درک بهتر از سطوح موجودی، زمان تحویل و تنگناهای تولید ،پیگیری نمایند.
انواع مختلفی از سیستم های کسب و کار ERP وجود دارد که امروزه در بازار با امکانات مختلف و ویژگی هایی که همه در خدمت به ارائه CFO با گزارش مالی دقیق و بینش به آینده مالی یک شرکت میباشد، در دسترس هستند.

PLM چیست؟

PLM

مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) یک سیستم کسب و کار میباشد که کنترل ثبت محصول در تمام مراحل توسعه، از مفهوم طراحی تا تولید را فراهم می کند. با یک سیستمPLM در محل، یک شرکت می تواند اطلاعات محصول شامل: صورت حساب مواد اولیه (BOM) ، لیست های تأیید سازنده (AML) و اسناد محصول را مدیریت کند. سیستم PLM همچنین یک شرکت را به پیگیری هر گونه تغییر در اطلاعات مربوط به محصول و ارتباط برقرار کردن بین تجدید نظرها نسبت به زنجیره تامین، قادر میسازد.
با فرآیندهای تغییرات خودکار ساخته شده در PLM، شرکت ها می توانند تصمیمات کلیدی محصول مانند تغییرات محصول در زمان واقعی را مدیریت کند. انجام درخواست های تغییر مهندسی و سفارشات از طریق یک سیستم PLM به یکپارچه کردن ، سازماندهی و پیگیری اطلاعات محصول در یک محل متمرکز که در غیر این صورت طیف گسترده ای از بخش های سازمانی در سرتاسر شرکت پراکنده میشد، کمک می کند.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟