مدیریت اسناد-عناوین

مدیریت اسناد

با سیستم مدیریت اسناد شبکه فردا امکان مدیریت،ارائه، دسترسی، نگهداری، تحلیل و یكپارچه‌سازی اطلاعات بین منابع مختلف را در سازمان خود داشته باشید.

مشخصات عمومی سیستم مدیریت اسناد

نمایش لیست فایل‌ها

نمایش لیست فایل‌ها

جستجوی فارسی در عنوان و محتوای فایل‌ها

جستجوی فارسی در عنوان و محتوای فایل‌ها

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟