ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در بیمه

کاربرد bpms در بیمه: توسعه کسب و کار

کسب و کار
مدیریت فرآیند کسب و کار برای بیمه: توسعه کسب و کار
با استفاده از سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار ، بیمه گران می‌توانند سیستم‌های فناوری اطلاعات را که معاملات یا فرآیندهای بیمه‌ای را حمایت می‌کنند، کارآمد، پاسخگو و انعطاف‌پذیر سازند.

 

چالش
بیمه گران باید به طور معین روی اثرات هزینه‌های فزاینده و مدیریت بهتر ریسک تمرکز کنند. همزمان، بیمه‌گر باید عملکرد نمایندگی‌ها و رضایت مشتریان را بهبود بخشد تا سهم بازار افزایش یابد.

 

ذی‌نفعان
بیمه گران، معاونان فنی، نمایندگان پشتیبان، تیم پذیرش، کنترل خسارت، خدمات مشتری.

 

راهکار مبتنی بر BPMS
مدیریت فرآیند کسب و کار در صنعت بیمه برای دستیابی به بهبود عملکرد، افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مشتریان بسیار مهم است. مراحل مدیریت فرآیند کسب و کار در صنعت بیمه با شناخت فرآیندها آغاز می‌شود، ابتدا باید تمامی فرآیندهای اصلی و ثانویه در شرکت بیمه شناسایی شود. این فرآیندها ممکن است شامل فروش بیمه، ثبت خسارت، اداره قراردادها، اداره اطلاعات مشتریان و غیره باشند. سپس در مرحله توصیف فرآیند، برای هر یک از فرآیندها، باید گام‌ها، مراحل، ورودی‌ها، خروجی‌ها، منابع مورد نیاز و مسئولیت‌ها به طور دقیق توصیف شود. این کار باعث می‌شود تا فرآیندها بهبود داده شده و مشکلات شناسایی شود. سپس از معیارهای عملکردی برای هر فرآیند استفاده شده تا بتوان عملکرد فعلی را ارزیابی کرد. مثلاً، زمان پاسخ به مشتری، تعداد خسارت‌های حل شده در زمان، درصد تبدیل فرصت‌های فروش به قراردادها و ... با تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در مرحله قبل، باید به دنبال فرصت‌های بهبود در فرآیندها بود.

می‌توان از تکنیک‌هایی مانند ناب و شش سیگما برای کاهش تاخیرها، افزایش کیفیت خدمات و بهبود عملکرد استفاده کرد. با توجه به فرصت‌های شناسایی شده، فرآیندهای جدید و بهبود یافته طراحی می‌شود. در این مرحله باید، به اتصال بخش‌ها و تخصیص منابع بهینه توجه شود حالا بایست فرآیندهای جدید در سازمان پیاده‌سازی و اجرا شود. این مرحله شامل آموزش کارکنان، ایجاد سیستم‌های نرم‌افزاری مورد نیاز و تنظیم مجدد وظایف و مسئولیت‌ها است. سپس فرآیندهای بهبودیافته نظارت می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که به درستی عمل می‌کنند برای این کار از تعیین معیارهای عملکرد برای ارزیابی دوره‌ای استفاده می‌شود. با توجه به اینکه صنعت بیمه دائماً در حال تغییر است، باید فرآیندها به صورت مداوم به‌روزرسانی و بهینه‌سازی شود و بازخوردهای مشتریان و تغییرات در محیط کسب‌وکار در نظر گرفته شود. در نهایت، مدیریت فرآیند کسب و کار در صنعت بیمه باید به یک فرآیند مداوم تبدیل شود که بهبودهای پایدار را در عملکرد، کیفیت خدمات و سطح رضایت مشتریان به ارمغان بیاورد.

مزایا
اجرای فرآیند پیشرفت کسب و کار بر اساس مدیریت فرآیند کسب و کار ، شرکت را از وجود هزینه ها در بکارگیری دو کارمند تمام وقت جدید نجات داده است. از طریق تبدیل شکل کاغذی به شکل کاملاً الکترونیکی، افزایش چشمگیری در میزان بازده فرآیند مشاهده شده است. سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار داده های شرکت های تابعه را برای ارتقاء گزارش دهی مشترک، ادغام می کند و فرآیندهایی را که هر کدام از آن شرکت های تابعه باید آنها را برای کنترل خط مشی شرکت دنبال کنند، مقرر می کند.

در بازار به شدت رقابتی بیمه، متمایز بودن از طریق تکنولوژی‌های نوآورانه مثل مدیریت فرآیند کسب و کار یک روش مهم و مؤثر برای نگهداری و افزایش سهم بازار و سودآوری است. بیمه‌گران می‌توانند به سودهای کمی و کیفی فراوان در سراسر زنجیره ارزش به وسیله اجرای مدیریت فرآیند کسب وکار دست یابند. رویکرد انتقال کنترل شده به بیمه‌گران کمک می‌کند که ریسک‌ها را پایین بیاورند و بر چالش‌های اجرای مدیریت فرآیند کسب و کار در فرآیندهای اصلی غلبه کنند. بنابراین بیمه‌گران می‌توانند به منافع حاصل از اجرای موفق مدیریت فرآیند کسب و کار دست یابند.