ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد bpms در بیمه: توسعه کسب و کار

کاربرد bpms در بیمه: توسعه کسب و کار

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای بیمه: توسعه کسب و کار


مشکل

فناوریهای متعدد و چالشهای کلی در رابطه با رشد کنونی شرکت و برنامه های توسعه مستمر و موارد ممیزی بسیاری وجود دارد. در اینجا مدیریت فرآیند کسب و کار به عنوان پل ارتباطی سیستم ها در زمینه های عملیاتی و گزارشی، جهت کاهش ریسك های امنیتی و بهبود سهولت پیروی از مقررات در انتقال چشم انداز به مشتریان، در نظر گرفته شده است.


ذی‌نفعان

بیمه گران، معاونان فنی، نمایندگان پشتیبان، تیم پذیرش، کنترل خسارت، خدمات مشتری.


راهکار مبتنی بر BPMS

زمانی که یک درخواست از مشتری جدید دریافت کنیم، سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار اطمینان حاصل می نماید که این درخواست شامل اطلاعات معتبر است و تکمیل کارهای مرتبط به این مورد را پیش برده و به صورت اتوماتیک در می آورد، به صورتی که بتوان صورتحسابی برای حساب جدید تهیه نمود. زمانی که بیمه گر یک درخواست رسمی کارگزار را جهت تعهد دریافت می کند، چندین مرحله را تکمیل کرده و فرآیند را به یک متخصص پذیرش درخواست ارائه می کند. سیستم سپس الحاقیه، نامه ارسالی به پیمانکار و تفاهم نامه را تکمیل کرده و فرم ثبت نام را برای کارگزار ارسال می كند. زمانی که فرم ثبت نامِ کامل شده دریافت می شود، اطلاعات مورد نیاز وارد سیستم می شوند، که در دسترس سیستم های مرتبط برای تنظیم حساب قرار می گیرند. سپس این درخواست به صورت اتوماتیک به فایلهای الکترونیکی ثابت فرستاده می شوند، بسته های تصدیق به متقاضی تحویل داده می شود و واحد خدمات مشتری در مورد وجود یک حساب جدید اخطار می دهد. تمام کارها در طی این مسیر با هشدارها و آستانه زمانی بررسی و کنترل می شوند.


مزایا

اجرای فرآیند پیشرفت کسب و کار بر اساس مدیریت فرآیند کسب و کار ، شرکت را از وجود هزینه ها در بکارگیری دو کارمند تمام وقت جدید نجات داده است. از طریق تبدیل شکل کاغذی به شکل کاملاً الکترونیکی، یک افزایش مهم در میزان بازده فرآیند مشاهده شده است. سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار داده های شرکت های تابعه را برای ارتقاء گزارش دهی مشترک، ادغام می کند و فرآیندهایی را که هر کدام از آن شرکت های تابعه باید آنها را برای کنترل خط مشی شرکت دنبال کنند، مقرر می کند.

تعداد بازديد: null