مشاهده فیلم‌های BPMS - عناوین

فیلم‌های محیط BPMS شبکه فردا

نمونه‌هایی از عملکرد قسمت‌های مختلف BPMS شبکه فردا بصورت فیلم در این قسمت قابل مشاهده است.

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مدل سازی فرآیند کسب و کار

چگونگی ایجاد و مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از مدل ساز تحت وب شبکه فردا

طراحی و ایجاد فرآیند

چگونگی ایجاد و مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از مدل ساز تحت وب شبکه فردا

کارتابل

کارتابل تحت وب جهت نمایش فعالیت های اشخاص، نمایش فرآیندهای شروع کرده، کارهای انجام داده، جستجو بر اساس اطلاعات...

تعیین جانشین و تخصیص گروهی

امکان تعیین جانشین و تخصیص گروهی کارها به جانشین انتخاب شده و همچنین ارسال هم زمان چندین کار به یک کاربر و تخصیص...

نظارت و مانیتورینگ

امکان مشاهده online از نتایج، عملیات ها، فرآیندها و تراکنش های داخل سازمان، کشف گلوگاهها و تغییرات سریع سازمانی در...

ویرایش و نمایش فرم‌ها

نحوه ایجاد و ویرایش فیلدهای یک فرم و نمایش فرم در صفحات پرتال

وب سرویس

امکان ایجاد وب سرویس اختصاصی برای فرم‌ها به منظور در اختیار قرار دادن آن به سایر سازمانها و یا بخش های داخلی و امکان...

مشاهده و جستجوی اطلاعات فرم‌ها

نحوه نمایش اطلاعات ثبت شده فرم ها و انواع جستجوی های ساده و پیشرفته به منظور بازیابی اطلاعات ثبت شده فرم ها

مشاهده و جستجوی اطلاعات فرم‌ها ۲

امکان شخصی سازی مانند نمایش فیلدهای دلخواه تغییر نوع پول و تاریخ ، گرفتن مجموع و ... بر روی نتایج جستجو توسط کاربر

پرداخت آنلاین

امکان تعریف پرداخت های آنلاین بر روی فرم های ایجاد شده و انجام کلیه کنترل های لازم پیش و پس از پرداخت

گزارش متنی

تهیه گزارش بصورت متن قابل چاپ به همراه خروجی اکسل

گزارش تجمیعی

امکان گزارش گیری و مشاهده اطلاعات به صورت تجمیعی (Pivote) و ماتریسی، تغییر سطر و ستون ها و نمایش تمام ارتباط های ممکن...

گزارش نموداری ۱

نحوه ایجاد گزارش های نموداری از روی اطلاعات فرم ها

گزارش نموداری ۲

امکان فیلترکردن و استفاده از پرس و جو های ذخیره شده به منظور نمایش گزارشات از اطلاعات خاص مد نظر

گزارش نموداری ۳

گزارش نموداری بر اساس ترکیب فیلدها با تفکیک ماهانه اطلاعات، چند فیلد در هر رکورد و محاسبات بر روی چند رکورد با یک...

نمایش گزارش ها

امکان نمایش گزارشات ذخیره شده در صفحات پرتال و ایجاد کارتابل های شخصی و عمومی

بازیابی از اکسل

بازیابی اطلاعات از فایل اکسل و ذخیره آن بر روی فرم مد نظر

داشبورد

امکان ایجاد و نمایش داشبوردهای مدیریتی برای مدیران و ذی نفعان سیستم بر اساس گزارشات ساخته شده در سیستم

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟