ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در خدمات مالی؛ درخواست خدمات بازاریابی

کاربرد در خدمات مالی؛ درخواست خدمات بازاریابی

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای خدمات مالی؛ درخواست خدمات بازاریابی


مشکل

تخصیص مجدد منابع به واحدهای بخش خارجی شرکت، تعدادی از خدمات ارزش افزوده مثل ارتباطات، طراحی، چاپ، پشتیبانی وب و فروش را ایجاد نموده است. هرچند، این تنظیم مجدد بر ورودی و خروجی جریان کار واحد بازاریابی تأثیر نمی گذارد. این شرایط فرصتهای متعددی را برای توسعه و هدایت خدمات از طریق استفاده از یک مجموعه مدیریت فرآیند کسب و کار ایجاد می نماید. در گذشته، درخواست های کار از طریق روشهای متنوع ورودی دریافت و با استفاده از مکانیسم های متنوع پیگیری، گزارش می شدند. با استفاده از مدیریت فرآیند کسب و کار ، به یک روش مشترک برای ارائه درخواست خدمات بازاریابی دست می یابیم که نه تنها با ساختار جدید هم راستا است، بلکه همچنین از ارائه خدمات ارزش افزوده به مشتریان داخلی اطمینان حاصل می كند.


ذی‌نفعان

مدیران بازاریابی، کارکنان بازاریابی و تمام بخشهای درخواست دهنده خدمات بازاریابی در شركت.


راهکار مبتنی بر BPMS

یک کتابخانه دیجیتال از دارایی ها به عنوان یک منبع مرکزی برای تمام اسناد وابسته به این فرآیند مورد استفاده قرار گرفته است. جریان کار فرآیند یكپارچه با ورود یک درخواست از سمت مشتری شروع می شود، سیستم درخواست را پذیرش كرده، پوشه هایی را در کتابخانه دیجیتال ایجاد و وظایفی را بر اساس درخواست ورودی در گروههای منبع تعیین می کند، زمان مخصوص را محاسبه كرده و منابع را برای تکمیل وظایف تعیین شده به آنها اختصاص می دهد و با پذیرش نتیجه توسط مشتری درخواست را می بندد. موقعیت هر درخواست از طریق یک سیستم مرکز خدمات بازاریابی که برای هر درخواست کننده یک حساب دارد، در دسترس می باشد.


مزایا

با اجرای مجموعه مدیریت فرآیند کسب و کار ، فرآیند برای درخواست خدمات بازاریابی ، استفاده از منابع بین بخشی و مشتریان درونی به شدت ساده شده است. بیشتر این فرآیند به صورت اتوماتیک است و زمان مورد نیاز را برای انجام درخواستها به شدت کاهش می یابد. نتیجه نهایی این است که بخش بازاریابی، بازده بیشتری داشته و کاربران خدمات بازاریابی به بازده عالی، خدمات سریعتر با کیفیت بالاتر دست می یابند.

تعداد بازديد: null