عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه ثبت نام استخدام

این سامانه کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت استخدام و اجرای فرآیندهای نظارت و بررسی داخلی را در سازمان پشتیبانی می کند.
برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های این سیستم به شرح زیر است:

  • ثبت اطلاعات توسط متقاضیان به صورت online
  • امکان بررسی شرایط و اعمال فیلترینگ اولیه به صورت اتوماتیک
  • اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
  • دعوت به مصاحبه و اطلاع رسانی آن
  • اجرای فرآیند مصاحبه و آزمون از متقاضیان
  • امکان آرشیو اطلاعات و گزارش گیری از اطلاات جمع آوری شده
فرایند رسیدگی به درخواست های کسب فرصت شغلی

فرایند رسیدگی به درخواست های کسب فرصت شغلی

فرایند رسیدگی به درخواست های کسب فرصت شغلی در سازمانی دیگر

فرایند رسیدگی به درخواست های کسب فرصت شغلی در سازمانی دیگر

سیستم مدیریت فرصت های شغلی(سامانه ثبت نام استخدام)

سیستم مدیریت فرصت های شغلی(سامانه ثبت نام استخدام)

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟