عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

سامانه ثبت تایم شیت

سامانه ثبت تایم شیت


برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های این سیستم به شرح زیر است:

-    محاسبه اتوماتیک  تعداد روزهای کاری، تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته

-    محاسبه اتوماتیک مجموع اضافه کار و کسرکار

-   فرآیند تایید و بررسی ساعات اضافه کار، هزینه ماموریت ها  و روزهای مرخصی

-  امکان تایید گروهی تایم شیت ها توسط مدیر هر واحد

- امکان ثبت اتوماتیک بازه یک ماهه با تشخیص نوع روز(روز کاری – تعطیل رسمی – تعطیلات آخر هفته)

-  تشخیص تعداد روزهای مرخصی و ماموریت پرسنل و تغییر اتوماتیک نوع فعالیت به مرخصی و ماموریت

 

فرم ثبت فعالیت های ماهیانه

 

لیست ماهیانه فعالیت ها با تشخیص نوع روز

 

فرآیند نظارت برفعالیت های ماهیانه

تصاویر بیشتر

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟