عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه ثبت فعالیتهای ماهیانه

برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های این سیستم به شرح زیر است:

  • محاسبه اتوماتیک تعداد روزهای کاری، تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته
  • محاسبه اتوماتیک مجموع اضافه کار و کسرکار
  • فرآیند تایید و بررسی ساعات اضافه کار، هزینه ماموریت ها و روزهای مرخصی
  • امکان تایید گروهی تایم شیت ها توسط مدیر هر واحد
  • امکان ثبت اتوماتیک بازه یک ماهه با تشخیص نوع روز(روز کاری – تعطیل رسمی – تعطیلات آخر هفته)
  • تشخیص تعداد روزهای مرخصی و ماموریت پرسنل و تغییر اتوماتیک نوع فعالیت به مرخصی و ماموریت
فرم ثبت فعالیت های ماهیانه

فرم ثبت فعالیت های ماهیانه

لیست ماهیانه فعالیت ها با تشخیص نوع روز

 لیست ماهیانه فعالیت ها با تشخیص نوع روز

فرآیند نظارت برفعالیت های ماهیانه

فرآیند نظارت برفعالیت های ماهیانه

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟