عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه ثبت درخواست وام

در سیستم درخواست وام، کلیه کنترل های مجاز مبنی برمدیریت تعداد وام های درخواستی توسط هر پرسنل و تسویه وام ها انجام میشود.
برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های این سیستم به شرح زیر است:

  • نمایش لیست وام درخواستی با وضعیت های هر درخواست آن برای هر پرسنل
  • نمایش حداکثر مبلغ وام درخواستی و حداکثر تعداد ماههای بازپرداخت وام بر اساس سابقه و حقوق پایه درخواست دهنده وام
  • اجرای کامل فرآیند تایید/عدم تایید درخواست وام توسط مدیر کلی واحدهای مربوطه
  • امکان اطلاع رسانی به درخواست دهنده وام و مدیران درخواست دهنده درسازمان
  • امکان اطلاع رسانی (ایمیل و پیامک) به درخواست دهنده درموعد بازپرداخت وام
  • گزارش وام ها بر اساس وضعیت تسویه آنها برای دپارتمان های مختلف
  • امکان تسویه وام ها از طریق سیستم
فرم ثبت درخواست وام

فرم ثبت درخواست وام

گزارش وام ها بر اساس وضعیت تسویه آنها برای دپارتمان های مختلف

 گزارش وام ها بر اساس وضعیت تسویه آنها برای دپارتمان های مختلف

فرآیند تایید / عدم تایید درخواست وام

 فرآیند تایید / عدم تایید درخواست وام

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟