کاربرد BPMS در سازمانها - عنوان

راهکارهای دولتی و خصوصی

راهکارهای دولتی و خصوصی


چالش هايي كه سازمانها امروزه با آن روبرو هستند نسبت به گذشته پيچيده تر است. سازمانها دائم تحت فشارند تا راه حل هاي جديدي براي مسائل و مشكلات پيش رو يافت كرده و هميشه برآنند خدماتي بهتر ارائه نمايند كه از استانداردهاي بالايي برخوردار باشند. دستگاههاي اجرايي ارائه كننده خدمات عمومي مجبورند به انتظارات نيازمندان، علاقمندان و مشتريان از جمله شهروندان عادي، مسئولان سياسي، بخش غيردولتي و غيره پاسخ دهند؛ اما، سؤال اينجاست كه سازمانها چگونه مي توانند نقش خود را در چنين سناريويي بطور موثر ايفاد نمايند.

مهندسي مجدد و معماري سازماني طرح هایي جامع براي توصيف فعلي و آتي ساختار و رفتار فرآیندها، سيستم هاي اطلاعاتي، پرسنلي و واحدهاي سازمان مي باشند و در واقع، به دنبال همراستا نمودن آنها با اهداف و استراتژي هاي سازمانند. اگر چه عموماً فناوري اطلاعات بعنوان جزء اصلي آن ها در نظر گرفته مي شود؛ ولي، هدف اينگونه طرحها بهينه سازي سازمان با مشخص ساختن معماري كسب و كار، معماري فرآيندها و مديريت عملكرد مبتني بر استراتژي مي باشد.
سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار از بروز ترین راهکارها به منظور پاسخ به نیازهای جدید و متغییر سازمانها می باشد. در ادامه مثال هایی از راه کارهای مبتنی بر سیستم مدیریت فرآیند برای فرایندهای چند سازمان مختلف را بررسی می کنیم.

مثال‌هایی از کاربرد BPMS در سازمان های دولتی و خصوصی

دولت: مدیریت کسب سود دولت؛ مدیریت کسب سود
راه حل تدارکات الکترونیک بر اساس مدیریت فرآیند کسب و کار، هسته سیستم کسب و کار سازمانی جدید می باشد. این راه حل در زمینه مدیریت بهتر تدارکات مورد نیاز برای چرخه خريد، ایجاد بازده و خرید یک مرحله ای یکپارچه شده برای تیم های تدارکات، کمک می کند. این سیستم و ... (ادامه مطلب)

مدیریت فرآیند کسب وکار برای بیمه: توسعه کسب وکار بیمه؛ توسعه کسب و کار
زمانی که یک درخواست از مشتری جدید دریافت کنیم، سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار اطمینان حاصل می نماید که این درخواست شامل اطلاعات معتبر است و تکمیل کارهای مرتبط به این مورد را پيش برده و به صورت اتوماتیک در می آورد، به صورتی که بتوان صورتحسابی برای حساب جدید تهیه نمود ... (ادامه مطلب)

دولت: پیگیری مکاتبات دولت؛ پیگیری مکاتبات
مکاتبات در یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار تحت وب وارد و دریافت می شوند. فرآیند ایجاد پاسخ به صورت اتوماتیک شروع می شود. راه حل، یک منبع مرکزی و قابل جستجو را برای تمام مکاتبات ارائه می دهد و پاسخها به صورتی تعیین شده اند که پاسخ دهندگان می توانند دوباره از مفاد ...(ادامه مطلب)

تولید: درخواست دسترسی به امكانات تولید؛ درخواست دسترسی به‌امكانات
یک واحد یا مدیر پروژه یک درخواست مجوز امنیتی را در سیستم مطرح می نماید، این درخواست شامل نوعی دسترسی مورد نیاز به امکانات است. سپس این درخواست ها در صورت نیاز به تصویب (یا رد) گواهی حمایت و برای حصول اطمینان از امنیت تایید نهایی توسط افراد مجاز پیگیری می شوند .... (ادامه مطلب)

دولت مدیریت پروژهراهبری پروژه‌های‌دولتی؛ مدیریت پروژه
فرآیند مدیریت درخواست با یک زمان محدود 15 دقیقه ای برای کاربران سیستم، ایمن شده است. اطلاعات شخصی مرتبط توسط تمام کاربران وارد می شوند. از فرآیند کاری ما استفاده شده است تا کاربران بتوانند وظیفه خود را با کاربران سیستم های دیگر با یک روش خاص با مهلت زمانی و ...(ادامه مطلب)

مهیا کنندگان خدمات بخش کمک- فناوری اطلاعاتمهیاکنندگان خدمات‌؛ بخش کمک‌فناوری‌اطلاعات
سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار، کارکنان را از طریق فرآیند بخش «کمکِ و اخطار فناوری اطلاعات» به پرونده های ثبت شده که بر اساس سطح اولویت آنها دسته بندی شده اند هدایت می کند و دید مشخصی را از طریق اخطارهای اتوماتیک فراهم می کند. با ثبت یک پرونده، یک شماره تعیین شده ... (ادامه مطلب)

خدمات مالی ارائه وامخدمات مالی؛ ارائه وام
زمانی که یک مشتری درخواست وام را مطرح می سازد، جمع آوری تمام داده ها از طریق سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار انجام می شود. سپس، این سیستم ایجاد درخواست پرونده وام را به واحد خدمات مشتری می فرستد. حرکتِ درخواست در طول سیستم، اطلاع به ذی نفعان در ... (ادامه مطلب)

خدمات مالی؛ درخواست خدمات‌بازاریابی
یک کتابخانه دیجیتال از دارايي ها به عنوان یک منبع مرکزی برای تمام اسناد وابسته به این فرآیند مورد استفاده قرار گرفته است. جریان کار فرآیند يكپارچه با ورود یک درخواست از سمت مشتری شروع می شود، سیستم درخواست را پذیرش كرده، پوشه هایی را در کتابخانه دیجیتال ايجاد و وظایفی را ... (ادامه مطلب)

ارائه کنندگان خدمات: تدارکات خدمات ارائه‌کنندگان خدمات؛ تدارکات خدمات
سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار یک راه حل کاملاً تحت وب و امن، با تحليل هاي زمان حقیقی و اخطارهای اتوماتیک در مورد پیشرفت فرآیند پیشنهاد (مناقصه یا مزایده)، مسائل، خطاها یا سوالات شرکت کننده در مناقصه، ارائه نموده است. مدلهای فرآیند قابل شکل دهی برای بهبودهای مستمر فرآیند و ... (ادامه مطلب)

مخابرات؛ کاتالوگ قیمتمخابرات؛ کاتالوگ قیمت
در کاتالوگ اتوماتیک قیمت محصول، از لايه هاي متعدد اطلاعات، برای اطلاعات سوابق محصول استفاده شده است. داده های قیمت گذاری محصول، داده های حمل محصول و هرگونه به روز رسانی برای این اطلاعات به صورت الکترونیک در لیست های کشویی قرار می گیرند، در پایگاه داده های سرور حفظ شده اند و ... (ادامه مطلب)

خدمات مالی: مدیریت ريسكخدمات مالی؛ مدیریت ريسك
با سیستم مبتنی بر مدیریت فرآیند کسب و کار، مدیریت تأیید پیشنهادهای مبتنی بر نقش برای مطابقت با شیوه های بانکی و انجام مسیریابی اتوماتیک برای کارکنان اعتباری اجرا می شود. در کنار پایگاه داده ها، داده های مدیریت ريسك و داده های پذیرش نیز بدون نیاز به محاسبه دستی ... (ادامه مطلب)
سیستم سلامت و بهداشت: برآورد و مدیریت ريسك سلامت و بهداشت؛ برآورد و مدیریت‌ريسك
تیم های مميزي داخلی در ابتدا داده های مالی را در چارچوب کنترل صنایع خاص قرار می دهند. سپس فرآیندهای مالی باید با کارهایی که به صورت ماهیانه، سه ماهه یا سالیانه فرستاده می شوند، به صورت مستند درآیند. پس از آن تیم های حسابرسی داخلی از تست های کنترل استفاده کرده و نتایج را ... (ادامه مطلب)
خدمات مالی: تأمين اعتبار خدمات مالی؛ تأمين اعتبار
ارتباطات کاغذی وارد شده از طریق مشتریان (درخواست وام، یادداشت های راهنما، دستورالعمل هایی برای تغییر تخصیص پول بین بودجه ها و غیره) با استفاده از نرم افزار دریافت اطلاعاتي کنترل می شوند، که در محیط مدیریت فرآیند کسب و کار به صورت یکپارچه فعاليت مي كند ... (ادامه مطلب)
مدیریت ریسکخدمات مالی؛ مدیریت بدهي‌هاى معوقه
گزارشات روزانه و اطلاعات مورد نیاز در مورد تمام حسابهای معوقه به سیستم مدیریت بدهیهای معوقه فرستاده می شوند. این اطلاعات برای ایجاد پرونده های جدید بدهی معوقه استفاده می شوند که شامل یک برنامه زمانی و لیست کارهای روزانه می باشد. یک ناظر، لیست پرونده های بدهی های معوقه ... (ادامه مطلب)
 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« چارچوب مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار                                                                                       دولت؛ مدیریت کسب سود »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟