کاربرد BPMS در سازمانها - عنوان

کاربرد BPMS در سازمان ها

چالش هایی كه سازمانها امروزه با آن روبرو هستند نسبت به گذشته پیچیده تر است. سازمانها دائم تحت فشارند تا راه حل های جدیدی برای مسائل و مشكلات پیش رو یافت كرده و همیشه برآنند خدماتی بهتر ارائه نمایند كه از استانداردهای بالایی برخوردار باشند. دستگاههای اجرایی ارائه كننده خدمات عمومی مجبورند به انتظارات نیازمندان، علاقمندان و مشتریان از جمله شهروندان عادی، مسئولان سیاسی، بخش غیردولتی و غیره پاسخ دهند؛ اما، سؤال اینجاست كه سازمانها چگونه می توانند نقش خود را در چنین سناریویی بطور موثر ایفاد نمایند.

مهندسی مجددو معماری سازمانی طرح هایی جامع برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال همراستا نمودن آنها با اهداف و استراتژی های سازمانند. اگر چه عموماً فناوری اطلاعات بعنوان جزء اصلی آن ها در نظر گرفته می شود؛ ولی، هدف اینگونه طرحها بهینه سازی سازمان با مشخص ساختن معماری كسب و كار، معماری فرآیندها و مدیریت عملكرد مبتنی بر استراتژی می باشد.

سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار از بروز ترین راهکارها به منظور پاسخ به نیازهای جدید و متغییر سازمانها می باشد. در ادامه مثال هایی از راه کارهای مبتنی بر سیستم مدیریت فرآیند برای فرایندهای چند سازمان مختلف را بررسی می کنیم.

مثال‌هایی از کاربرد BPMS در سازمان های دولتی و خصوصی

دولت؛ مدیریت کسب سود
دولت؛ مدیریت کسب سود

راه حل تدارکات الکترونیک بر اساس مدیریت فرآیند کسب و کار، هسته سیستم کسب و کار سازمانی جدید می باشد. این راه حل در زمینه مدیریت بهتر تدارکات مورد نیاز برای چرخه خرید، ایجاد بازده و خرید یک مرحله ای یکپارچه شده برای تیم های تدارکات، کمک می کند. (ادامه مطلب)

بیمه؛ توسعه کسب و کار
بیمه؛ توسعه کسب و کار

زمانی که یک درخواست از مشتری جدید دریافت کنیم، سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار اطمینان حاصل می نماید که این درخواست شامل اطلاعات معتبر است و تکمیل کارهای مرتبط به این مورد را پیش برده و به صورت اتوماتیک در می آورد، به صورتی که بتوان صورتحسابی برای حساب جدید تهیه نمود (ادامه مطلب)

دولت؛ پیگیری مکاتبات
دولت؛ پیگیری مکاتبات

مکاتبات در یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار تحت وب وارد و دریافت می شوند. فرآیند ایجاد پاسخ به صورت اتوماتیک شروع می شود. راه حل، یک منبع مرکزی و قابل جستجو را برای تمام مکاتبات ارائه می دهد و پاسخها به صورتی تعیین شده اند که پاسخ دهندگان می توانند دوباره از مفاد (ادامه مطلب)

تولید؛ درخواست دسترسی به‌امکانات
تولید؛ درخواست دسترسی به‌امکانات

یک واحد یا مدیر پروژه یک درخواست مجوز امنیتی را در سیستم مطرح می نماید، این درخواست شامل نوعی دسترسی مورد نیاز به امکانات است. سپس این درخواست ها در صورت نیاز به تصویب (یا رد) گواهی حمایت و برای حصول اطمینان از امنیت تایید نهایی توسط افراد مجاز پیگیری می شوند (ادامه مطلب)

راهبری پروژه‌های‌دولتی؛ مدیریت پروژه
راهبری پروژه‌های‌دولتی؛ مدیریت پروژه

فرآیند مدیریت درخواست با یک زمان محدود 15 دقیقه ای برای کاربران سیستم، ایمن شده است. اطلاعات شخصی مرتبط توسط تمام کاربران وارد می شوند. از فرآیند کاری ما استفاده شده است تا کاربران بتوانند وظیفه خود را با کاربران سیستم های دیگر با یک روش خاص با مهلت زمانی و (ادامه مطلب)

مهیاکنندگان خدمات‌؛ بخش کمک‌ فناوری‌ اطلاعات
مهیاکنندگان خدمات‌؛ بخش کمک‌ فناوری‌ اطلاعات

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار، کارکنان را از طریق فرآیند بخش «کمکِ و اخطار فناوری اطلاعات» به پرونده های ثبت شده که بر اساس سطح اولویت آنها دسته بندی شده اند هدایت می کند و دید مشخصی را از طریق اخطارهای اتوماتیک فراهم می کند. (ادامه مطلب)

خدمات مالی؛ ارائه وام
خدمات مالی؛ ارائه وام

زمانی که یک مشتری درخواست وام را مطرح می سازد، جمع آوری تمام داده ها از طریق سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار انجام می شود. سپس، این سیستم ایجاد درخواست پرونده وام را به واحد خدمات مشتری می فرستد. (ادامه مطلب)

خدمات مالی؛ درخواست خدمات‌بازاریابی
خدمات مالی؛ درخواست خدمات‌بازاریابی

یک کتابخانه دیجیتال از دارایی ها به عنوان یک منبع مرکزی برای تمام اسناد وابسته به این فرآیند مورد استفاده قرار گرفته است. جریان کار فرآیند یکپارچه با ورود یک درخواست از سمت مشتری شروع می شود، سیستم درخواست را پذیرش کرده، پوشه هایی را در کتابخانه دیجیتال ایجاد و وظایفی را (ادامه مطلب)

ارائه‌کنندگان خدمات؛ تدارکات خدمات
ارائه‌کنندگان خدمات؛ تدارکات خدمات

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار یک راه حل کاملاً تحت وب و امن، با تحلیل های زمان حقیقی و اخطارهای اتوماتیک در مورد پیشرفت فرآیند پیشنهاد (مناقصه یا مزایده)، مسائل، خطاها یا سوالات شرکت کننده در مناقصه، ارائه نموده است. (ادامه مطلب)

مخابرات؛ کاتالوگ قیمت
مخابرات؛ کاتالوگ قیمت

در کاتالوگ اتوماتیک قیمت محصول، از لایه های متعدد اطلاعات، برای اطلاعات سوابق محصول استفاده شده است. داده های قیمت گذاری محصول، داده های حمل محصول و هرگونه به روز رسانی برای این اطلاعات به صورت الکترونیک در لیست های کشویی قرار می گیرند، در پایگاه داده های سرور حفظ شده اند و (ادامه مطلب)

خدمات مالی؛ مدیریت ریسک
خدمات مالی؛ مدیریت ریسک

با سیستم مبتنی بر مدیریت فرآیند کسب و کار، مدیریت تأیید پیشنهادهای مبتنی بر نقش برای مطابقت با شیوه های بانکی و انجام مسیریابی اتوماتیک برای کارکنان اعتباری اجرا می شود. در کنار پایگاه داده ها، داده های مدیریت ریسک و داده های پذیرش نیز بدون نیاز به محاسبه دستی (ادامه مطلب)

سلامت و بهداشت؛ برآورد و مدیریت‌ریسک
سلامت و بهداشت؛ برآورد و مدیریت‌ریسک

تیم های ممیزی داخلی در ابتدا داده های مالی را در چارچوب کنترل صنایع خاص قرار می دهند. سپس فرآیندهای مالی باید با کارهایی که به صورت ماهیانه، سه ماهه یا سالیانه فرستاده می شوند، به صورت مستند درآیند. پس از آن تیم های حسابرسی داخلی از تست های کنترل استفاده کرده و نتایج را (ادامه مطلب)

خدمات مالی؛ تأمین اعتبار
خدمات مالی؛ تأمین اعتبار

ارتباطات کاغذی وارد شده از طریق مشتریان (درخواست وام، یادداشت های راهنما، دستورالعمل هایی برای تغییر تخصیص پول بین بودجه ها و غیره) با استفاده از نرم افزار دریافت اطلاعاتی کنترل می شوند، که در محیط مدیریت فرآیند کسب و کار به صورت یکپارچه فعالیت می کند (ادامه مطلب)

خدمات مالی؛ مدیریت بدهی‌های معوقه
خدمات مالی؛ مدیریت بدهی‌های معوقه

گزارشات روزانه و اطلاعات مورد نیاز در مورد تمام حسابهای معوقه به سیستم مدیریت بدهیهای معوقه فرستاده می شوند. این اطلاعات برای ایجاد پرونده های جدید بدهی معوقه استفاده می شوند که شامل یک برنامه زمانی و لیست کارهای روزانه می باشد. (ادامه مطلب)

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟