عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه مدیریت ناوگان

هدف از به‌ کارگیری سیستم مدیریت ناوگان وسایل نقلیه جهت تخصیص ناوگان و وسایل نقلیه (شناورهای دریایی، خودروهای زمینی یا هواگردها)تخصیص ناوگان به پرسنل، مدیریت هزینه‌های ناوگان حمل و نقل، مدیریت سوخت و انرژی، جلوگیری از ضررها و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه ناوگان حمل و نقل می باشد. در این سیستم امکان برگزاری آزمون دوره‌ای در راستای مدیریت تعمیر و نگهداری(نت) ناوگان حمل و نقل فراهم شده که با بهبود کارآیی و افزایش بهره‌وری باعث کاهش هزینه‌های مرتبط شده است.
همچنین بواسطه طراحی منعطف سیستم مدیریت ناوگان ، هر نوع از منابع سازمان که نیاز به آزمون‌ دوره‌ای و اتوماتیک جهت تعمیر و نگهداری داشته باشد، و یا نیازمند مدیریت هزینه‌های ناشی از تعمیر، نگهداری، استهلاک و استفاده باشد، کاملا قابل مدیریت و بهره برداری است.
برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:

 • تعریف و ثبت وسایل نقلیه (و یا منابع)
 • امکان اختصاص وسایل نقلیه (و یا منابع) به پرسنل و ثبت در سیستم
 • تعریف و ثبت چک لیست‌های مختلف براساس نوع وسیله نقلیه مورد نظر جهت آزمون‌های اتوماتیک دوره‌ای
 • ثبت آزمون های دوره‌ای اتوماتیک توسط سیستم
 • ثبت آزمون دوره‌ای اتوماتیک توسط مالک وسیله نقلیه و یا بازرسین مورد نظر در کارتابل
 • ارجاع اتوماتیک هر آیتم جهت تعمیر و نگهداری به تعمیرکار مد نظر و یا مالک خودرو
 • برگذاری آزمون دوره‌ای با زمانبندی انعطاف‌پذیر
 • تخصیص هر مورد از چک لیست‌ها با توجه به نتیجه آزمون دوره‌ای به یک کاربر مسئول یا مالک وسیله نقلیه(و یا منبع) جهت بررسی و تعمیر
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل به کاربر مسئول و سرپرست وی
 • ثبت هزینه های دوره‌ای اتوماتیک توسط سیستم
 • ثبت درخواست ایجاد فرم هزینه‌های دوره‌ای اتوماتیک توسط مالک وسیله نقلیه یا مدیر وی و یا بازرسین مورد نظر
 • امکان گرفتن گزارشات مختلف متنی و نموداری، تجمیعی
 • داشبوردهای مدیریتی در سیستم مدیریت ناوگان
 • امکان خروجی اکسل از گزارشات
فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

فرایند‌های ارجاع شده در کارتابل مسئول مربوطه

فرایند‌های ارجاع شده در کارتابل مسئول مربوطه

فرم هزینه‌ها

فرم هزینه‌ها

فرم ثبت وسایل حمل و نقل

فرم ثبت وسایل حمل و نقل

چند مثال از انواع گزارشات نموداری، لیستی , ...

چند مثال از انواع گزارشات نموداری، لیستی , ...

چند مثال از انواع گزارشات نموداری، لیستی , ...

چند مثال از انواع گزارشات نموداری، لیستی , ...

چند مثال از انواع گزارشات نموداری، لیستی , ...
 

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟