عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

سیستم مدیریت ناوگان (FMS)

سیستم مدیریت ناوگان (FMS)


سیستم مدیریت ناوگان جهت تخصیص ناوگان( شناورهای دریایی، خودروهای زمینی یا هواگردها) به پرسنل، آزمون دوره‌ای به‌جهت مدیریت تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل و  مدیریت سوخت و انرژی، پیاده سازی شده است. این سیستم سبب پیشگیری از ضرر می‌شود و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه ناوگان حمل و نقل را به حداقل می‌رسانده، آزمون‌های دوره‌ای با بهبود کارآیی و افزایش بهره‌وری باعث کاهش هزینه‌های مرتبط خواهدشد.

طراحی سیستم مدیریت ناوگان به صورت کاملاً انعطاف پذیر صورت پذیرفته‌است، تا هر گونه منبع که نیاز به مدیریت و آزمون‌ دوره ای جهت تعمیر و نگهداری دارد را بتواند مدیریت کند.

برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:

  • تعریف و ثبت وسایل نقلیه(منابع)

  • ثبت اختصاص وسایل نقلیه(منابع) به پرسنل

  • تعریف و ثبت چک لیست مورد نظر جهت آزمون‌های دوره‌ای

  • انجام آزمون دوره ای توسط مالک وسیله نقلیه(منبع)

  • آزمون دوره‌ای با زمانبندی انعطاف‌پذیر

  • تخصیص هر مورد از چک لیست با توجه به نتیجه آزمون دوره‌ای به یک کاربر مسئول یا مالک وسیله نقلیه(منبع) جهت بررسی و تعمیر

  • اطلاع رسانی از طریق ایمیل به کاربر مسئول و سرپرست وی

 

 

 

 

 

 

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟