عنوان بندی خودکاربودن

میزان خودکاربودن

BPMS شبکه فردا امکان اجرای خودکار فرآیندهای کسب و کار شما را فراهم می آورد.

از نظر میزان خودکار بودن

طبقه‌ بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر میزان خودکار بودن


فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر سطح خودکاری متفاوتند.
برخی از فرآيندهای کسب‌ و کار کاملا خودکارند؛ به آن معنا که هیچ گونه دخالت انسانی در فعال‌سازی آنها صورت نمی‌گیرد؛ مانند سفارش‌دهی یک بلیت هواپیما با استفاده از اینترنت. با اینکه این فرآيند از جانب شرکت هواپیمایی کاملا خودکار است؛ مشتری با فعالیت‌های دستی از قبیل وارد کردن نشانی مشتری در فرم اینترنتی در انجام آن دخالت دارد.
یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای سازمانی زمینه دیگری است که می‌توان فرآيندهای خودکار را در آن یافت. هدف این است که خدمات ارائه‌شده به‌وسیله‌ بخش‌های ناهمگن نرم‌افزاری یکپارچه شود. فنون مختلفی برای یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای سازمانی وجود دارد.
فناوری BPMS یکی از مهم‌ترین این فنون است؛
به‌ویژه پس از پیدایش «معماری نرم‌افزاری خدمت‌محور؛ Service-oriented software architectures» که امکان ترکیب خدمات با فرآيندها را فراهم کرده ‌است.
بسیاری از فرآيندهای کسب‌ و کار نیازمند فعالیت‌های دستی هستند؛ اما در عین حال فعالیت‌های خودکار نیز دارند.
پردازش یک ادعای بیمه‌ای نمونه‌ای از چنین فرآيندی است. فعالیت‌های دستی داده‌های مربوط به مشتری را وارد سیستم‌ می‌کنند و در مورد واریز مبلغ خسارت تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که فعالیت‌های خودکار ذخیره‌ داده‌های مربوط به خسارت در نرم‌افزارهای سازمان را انجام می‌دهند.
تعامل با کاربر انسانی در این گونه فرآيندها ضروری است.
روش‌های اولیه که برای کاربر تعیین می‌کردند که «سپس چه کاری انجام شود» اغلب شکست می‌خوردند. واسط‌های کاربری اي که کارکنان دانشی را به عنوان منابع مهم بهبود و کنترل فرآيند می‌دانند، پذیرش بیشتری در میان کاربران پیدا کرده‌اند.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« طبقه‌بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر دامنه                                                                             طبقه‌بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر میزان تکرار »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟