گزارش ساز - عنوان

گزارش ساز شبکه فردا

سادگی و انعطاف پذیری بالا در ساخت گزارشات متنی و نموداری و تجمیعی (pivot table) از مزیت های اصلی گزارش ساز BPMS شبکه فردا می باشد.

گزارش ساز

 • کاملا مبتنی بر وب و بدون نیاز به سیستم های جانبی
 • قابلیت ارائه انواع گزارشات جدولی، نموداری، کیفی و تجمیعی
 • قابلیت ارائه گزارش‌های نموداری در قالب هیستوگرام، میله‌ای، دایره‌ای، خطی، ناحیه‌ای و عقربه‌ای
 • قابلیت ارائه گزارشات جدولی و گرافیكی بر اساس تمامی فیلدها به‌صورت دلخواه
 • قابلیت ارائه گزارشات جدولی و گرافیكی بر اساس تركیبی از فیلدها به صورت دلخواه
 • تولید خروجی در قالب صفحات HTML از نتایج جستجو و امکان مشاهده گزارشات بر روی اینترنت
 • قابلیت انتخاب و استفاده از جداول و View‌های مورد نظر در تهیه گزارش
 • قابلیت انتخاب فیلدهای اطلاعاتی مورد نظر از جداول و viewها
 • قابلیت درج Query دلخواه در گزارش‌گیری
 • قابلیت مشاهده Query گزارش‌های ایجاد شده
 • قابلیت خصوصی‌سازی و ایجاد تغییر در ظاهر نمودارهای گرافیكی
 • قابلیت تعریف قالب (Template) برای گزارش
 • قابلیت ذخیره‌سازی گزارش‌ها ی ایجاد شده
 • قابلیت مشاهده گزارش‌های قبلی با اطلاعات به‌روز شده
 • قابلیت تعریف عنوان گزارش
 • قابلیت چاپ انواع گزارش
 • قابلیت مشاهده پیش نمایش چاپ
 • قابلیت دریافت خروجی Excel
 • قابلیت انتخاب اطلاعات گزارش بر اساس نتایج جستجوهای پیشرفته
 • قابلیت ارائه گزارش از مجموع و میانگین فیلدهای عددی به‌صورت دلخواه
 • قابلیت انتخاب ستون‌های دلخواه برای نمایش در گزارش
 • قابلیت انتخاب فیلدهای دلخواه برای نمایش در گزارش
 • قابلیت بازیابی گزارش‌های از پیش طراحی‌شده
 • قابلیت مشاهده نمودارها ی گرافیکی به‌صورت دو بعدی و سه‌بعدی
 • قابلیت تفكیك بخش‌های موجود در برخی از نمودارهای گرافیكی (مانند دایره‌ای) به‌منظور مشخص‌كردن اعداد و درصدهای مشخص‌شده
 • قابلیت تعریف شروط ارائه گزارش با تعداد دلخواه سطح و جزئیات
 • قابلیت تركیب شروط ارائه گزارش بر روی فیلدهای مختلف و ستون‌های جداول موجود
 • قابلیت گروه‌بندی محتوای گزارش بر اساس شرط (شروط) دلخواه
 • قابلیت تعریف پارامتر برای گزارشات
 • قابلیت تعریف دید 360 درجه از اقلام اطلاعاتی مانند مشتری
 • قابلیت ایجاد داشبورد بر اساس گزارشات ذخیره شده
 • دارای عبارت ساز قوی جهت ایجاد عبارات شرطی و محاسباتی
 • استفاده از توابع زبان SQL در تولید فیلد‌های گزارشی جدید
 • امکان تولید گزارشات خلاصه، سلسه مراتبی Drilldown report، گزارشات مقایسه ای
 • قابلیت دریافت مقادیر فیلتر از کاربر
 • قابلیت ساخت فیلتر به وسیله کاربر
 • قابلیت مرتب سازی نتیجه گزارشات بر اساس ستون (های) دلخواه
 • قابلیت تعریف و انتخاب هدر و فوتر برای گزارشات
 • قابلیت شخصی سازی و یا به اشتراک گذاری گزارشات
 • قابلیت فراخوانی وبسرویس برای گزارشگیری
 • قابلیت دریافت خروجی Excel به صورت گروهی در Sheetهای جداگانه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟