موتور اعلان - عنوان

موتور اعلان و اطلاع رسانی

اطلاع رسانی از مراحل پیشرفت کار به ذی نفعان یکی از اقدامات مهم در زمینه مدیریت و کنترل فرآیند و همچنین رضایت مشتریان می باشد. موتور اعلان BPMS شبکه فردا این امکان را در تمام مراحل اجرای فرآیند در اختیار شما قرار می دهد.

موتور اعلان

پیامک

امکان اطلاع رسانی از وضعیت سررسید، اتفاقات و یا هر نیاز دیگری که در سیستم تعریف شده باشد، بصورت برنامه ریزی شده (داینامیک) از طریق پیامک امکان پذیر می کند. این امکان در تمامی فرایندهای پیاده سازی شده در سیستم قابل استفاده می‌باشد.

  • امکان ارسال در زمانی از پیش تعیین شده (سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه)
  • امکان تعریف قالبی خاص برای اطلاع رسانی
  • قابلیت انتخاب تعداد بی نهایت گیرنده
  • انتخاب گیرندگان با فراخوانی دستور SQL
  • امکان اجرای قانونی خاص توام با رویداد اطلاع رسانی و یا حتی بدون اطلاع رسانی
  • امکان تکرار اطلاع رسانی در بازه های زمانی یکسان
  • امکان تعریف تاریخ و حتی ساعت برای پایان تکرار اطلاع رسانی
  • قابلیت فیلتر اطلاعات برای اطلاع رسانی

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟