فرآيند و وظیفه

تفاوت میان فرآیند و وظیفه

وظیفه واحدی از کار است، فعالیتی که معمولاً یک نفر انجام می دهد. در مقابل، فرآیند، گروهی از وظیفه های به هم پیوسته است که با یكدیگر نتیجه ای با ارزش از دید مشتری را به بارمی آورند.

تفاوت میان فرآیند و وظیفه

وظیفه واحدی از کار است، فعالیتی که معمولاً یک نفر انجام می دهد. در مقابل، فرآیند، گروهی از وظیفه های به هم پیوسته است که با یكدیگر نتیجه ای با ارزش از دید مشتری را به بارمی آورند.
برای مثال، انجام دادن یک سفارش یک فرآیند است (فعالیتهایی که کالا را به دست مشتری می رساند). این فرآیند از وظایف مختلفی درست می شود. دریافت درخواست از مشتری، واردکردن آن به رایانه، بررسی اعتبار مشتری، بررسی موجودی کالا و یا تولید، گزینش و بسته بندی سفارش، برنامه ریزی حمل و روش ارسال کالا (زمینی، دریایی، هوایی) و در پایان بارگیری و ارسال کالا به سوی مشتری.
هیچ کدام از این وظیفه ها به تنهایی ارزشی را برای مشتری نمی آفریند. حمل بدون بارگیری و یا بسته‌بندی بدون انتخاب کالاها از انبار، شدنی نیست. بررسی اعتبار مشتری به خودی خود یک تجزیه و تحلیل مالی است. تنها هنگامی که این فعالیتهای مستقل و جداگانه با یكدیگر جمع شوند، ارزشی به وجود می آید.
بنابراین، فرآیند را می توان یک زنجیره ارزش در نظر گرفت که هر مرحله (هر دانه زنجیر) ارزشی به مرحله قبل می افزاید. بنابراین، فرآیند های کسب و کار عبارتند از فعالیتهای اساسی در سازمان که محدود به مرزهای وظیفه ای نیستند و منابع انسانی، مهارتهای مدیریتی و فناوری را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژی ایجاد ارزش برای ذینفعان و بخصوص مشتریان به هم مرتبط می کنند.

محصولات مبتنی بر مدیریت فرایند

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟