عنوان بندی مرکز تعالی BPMS

مرکز تعالی BPMS

نقش توسعه، سطح بندی، تولید، آموزش مدیریت فرآیند کسب و کار و برنامه حمایت مدیریت فرآیند کسب و کار در یک سازمان را ایفا می کند

مرکز تعالی BPMS

مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار چیست؟


یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار، مجموعه ای از روشها، ابزارها و تکنیک های در اختیار کارکنانِ با تجربه مدیریت فرآیند کسب و کار سازمان می باشد كه در جهت توسعه پروژه های مدیریت فرآیند کسب و کار به منظور دستیابی به نرخ های بالاتر برگشت سرمایه و به حداقل رساندن هزینه های راهكار های مهندسی، مورد استفاده قرار می گیرد.

این ایده برای ارائه لایه ای از بلوغ فراتر از بلوغ فرآیند مبتنی بر فناوری سنتی به كار می رود. این لایه اطمینان می دهد که سختی فرآیند در مقدمات پروژه مدیریت فرآیند کسب و کار، همانند دیگر محدوده های کسب و کار، معرفی شده است. به طور مثال، حصول اطمینان از کیفیت فرآیند از تولید هماهنگ تمام منابع مرتبط با تولید تا به حداقل رساندن نواقص، تقویت برنامه زمانی تولید و به حداقل رساندن هزینه های سایر عوامل.

مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب وکار چیست?

یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار، افراد و فرآیندها را در طول دو واحد درون سازمانی کسب و کار و فناوری اطلاعات هماهنگ خواهد ساخت.
از آنجا که واحدهای فناوری اطلاعات همیشه در تمامی ابعاد فناوری سازمان نقش دارند، رابطه سنتی آنها با واحدهای کسب و کار، به صورت B2B (كسب وكار با كسب و كار)، با تعریف شروع و پایان، به صورت چرخه ای خواهد بود.
این موضوع در مورد پروژه ها بسیار طبیعی است، جاهایی که الزامات سنگینی در نقطه شروع پروژه و الزامات کمتری در طول ساخت و پس از تکمیل وجود داشته باشد. در طول زمان، نیازمندیها همیشه تغییر می کنند و فناوری اطلاعات معمولاً در این زمینه از پروژه ها، بودجه ها، برنامه های زمانی و نیازمندیهای منابع مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی اینکه چرا این تضادها به وجود می آیند سخت نیست.
معمولاً، واحدهای کسب و کار مجبور به قبول چرخه های بهبود مستمر هستند، پس از اینکه تیم پروژه اصلی منحل شود و تحلیلگران کسب و کار پروژه را ترک کنند، یا منابع و شرکای فناوری در دسترس نباشند، بسته كاری  بهبود کسب و کار به پروژه های کوچک منتقل می شود. این شرایط ریسك و هزینه مرتبط به ابداع و توسعه فرآیند را به شدت افزایش می دهد.
در مقابل، یک
مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار ماهیتی مداوم دارد. این مورد به اجتناب از اوج و شکست در پروژه های معمولی و معین کمک می کند، با اطمینان از این نکته که یک گروهِ نظارت در تمام نقاط یک فرآیند کسب و کار وجود دارد. به طور ایده آل، یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار از افرادی تشکیل شده است که هر دو فرآیند کسب و کار و فناوری اطلاعات را با مهارتهای تنظیم و تجربه حول تحلیل فرآیند کسب و کار، ساخت برنامه کاربردی فرآیند، تست پذیرش کاربر و تغییر مدیریت، ارائه می دهند.
نقش
مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار، ایجاد و اجرای برنامه ای است که بهترین عملکردها را در استفاده از سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار، طراحی و ساخت مدیریت فرآیند کسب و کار و انتقال و گسترش آن در محیط دارد (شامل توسعه، سطح بندی، تولید، آموزش مدیریت فرآیند کسب و کار و برنامه حمایت مدیریت فرآیند کسب و کار).

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« بهبود فرآیند کسب و کار                                                                                                            مرکز هدایتگر در یک فرایند تعالی گرا »

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟