مسئولیت اجتماعی عنوان صفحه

مسئولیت اجتماعی(CSR)

همه‌ی ما در قبال جامعه‌ی که در آن متولد شده و رشد یافته‌ایم، مسئول هستیم. مسئولیتی که جنبه‌ی اجتماعی داشته و می‌تواند به شکل فردی (Social Responsibility)، در قالب سازمان‌های دولتی (Organization Social Responsibility) و یا در ساختار شرکت‌ها و مجموعه‌های خصوصی (Corporate Social Responsibility)ایفا گردد. ما در این‌جا به انجام مسئولیت اجتماعی به‌عنوان اخلاقی‌ترین وجهه‌ی یک سیستم اداری یا تجاری در بدنه‌ی یک مجموعه‌ی خصوصی می‌پردازیم. چرا که در حقیقت زمانی که مجموعه‌ای به‌طور داوطلبانه در راستای ساخت جامعه‌ا‌ی بهتر گام برمی‌دارد، ایفا کننده‌ی مسئولیت اجتماعی خویش در قبال جامعه و مردمی ‌است که فرصت رشد را به او داده‌اند. مسئولیتی که می‌تواند در سه رکن زیست محیطی، خیرخواهانه و اخلاقی اجرا شود و این مهم به عواملی چون اهداف اخلاقی، توان اجرایی، چشم‌اندازهای شرکت و.... بازمی‌گردد.

مسئولیت اجتماعی

مفهوم CSR هم مانند بسیاری از چیزهای دیگر پس از انقلاب صنعتی معنا و ارزش پیدا کرد. در اوایل دهه‌ی 1950 این مفهوم توسط هاوارد بوون اقتصاددان آمریکایی در پی آسیب‌هایی وارد شده به محیط زیست، بهره‌وری بیش از حد از نیروی انسانی، ریشه دواندن مشکلات اجتماعی و.... معرفی شد و حالا امروز به یکی از عوامل مهم برای شناسایی بنگاه‌های اقتصادیی تأثیرگذار تبدیل شده است.

CRM

چرا باید شرکت‌ها مسئولیت اجتماعی خویش را بپذیرند؟
با پذیرش مسئولیت اجتماعی علاوه بر ادای دین به جامعه‌ای که امکان تحصیل و یادگیری مهارت‌ها، بهره‌گیری از خدمات رفاهی، درمانی و اجتماعی را به ما بخشیده است ما نیز نسبت به خود احساس کارآمدی یافته و حال بهتری را تجربه خواهیم کرد اما این موضوع فوایدی فراتر از این موارد نیز دارد؛ از آن جمله افزایش اعتماد به‌خصوص در دوران رکود و بحران‌هاست علاوه بر آن که اگر سازمانی پویا بوده و دارای کارمندان جوانی باشد باید بداند که نسل Y به دنبال معنا در کار است و مفهوم CSR در معنا بخشی سخت گشاده دست بوده. چیزی که به‌دنباله‌ی آن تاب‌آوری و سعه‌ی صدر به‌هنگام سختی کار را افزایش خواهد داد و چه بسا در این بین همراهان بیشتری را نیز به مشارکت ترغیب می‌نماید و این همه به شناخته شدن بیشتر بی آن که هدف اصلی ماجرا باشد، می‌انجامد.

مسئولیت اجتماعی

بهترین شیوه‌ی اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها چیست؟
برای اثربخشی حداکثری مفهوم CSR، بهترین رویکرد، ایجاد تعامل سازنده بین NGOها یا خیریه‌ها با بخش خصوصی است. چرا که بدون تردید شناخت NGOها و خیریه‌ها از حوزه‌ی آسیب بیشتر بوده و تسلط به موضوعات دارای اهمیت در حوزه‌ی کاری خود را داشته و در کنار آن مهارت‌های کار در این زمینه را یافته‌اند امری که باعث می‌شود سازمان‌ها گمراه نشوند و در مسیر درست مورد هدایت قرار گیرند و در نهایت بدون اتلاف زمان بهترین بازدهی را در حوزه‌ی مورد نظر داشته باشند.

مسئولیت اجتماعی

از همین رو ما برآنیم تا با باور به مسئولیت اجتماعی خویش و با شعار آن که «CSR صرفاً انجام یک کار خوب نیست بلکه خوب انجام دادن کارهاست» در این راه گام بگذاریم. اولین پروژه‌ی ما در این زمینه از نوع Strategic CSR و در ارتباط کامل با حوزه‌ی کاری شرکت بود که با NGO گابریک به وقوع پیوست و پروژه فعلی با خیریه عماد در حال انجام است که از نوع Responsive CSR محسوب می‌شود. ما با وفاداری به شعار خود، داستان ادای دین خویش را با شما در میان گذاشته با آن امید که در این مسیر هم‌را‌هان بیشتری را در کنار خود داشته باشیم تا در حد توان‌مان برای داشتن ایرانی آباد گام برداریم.
وقتی حضور خود را دریافتم، دیدم تمام جاده‌ها از من آغاز می‌شود
(شفیعی کدکنی)
تهیه و تنظیم: فرحناز باقری