مدل سازی فرآیند - عنوان

مدلساز تحت وب

با استفاده از مدل ساز فرآیند تحت وب BPMS شبکه فردا امکان مدیریت آنلاین، بروز رسانی و تغییر نسخه فرآیندهای خود را در هر زمان و مکانی داشته باشید.

مدلسازی فرایند

مدلسازی فرایند


فرآيندهای کسب و کار از فعالیت های هماهنگ اجرا شده كه برخی از اهدف کسب و کار را مورد توجه قرار مي دهند تشکیل شده است.

فعالیت؛ عمل یا کاری است
که از طریق فرآيندهای کسب و کار انجام می شود
.

این فعالیت ها که به صورت هماهنگ اجرا می شوند، می توانند فعالیت های سیستم، فعالیت های کاربر تعامل، یا فعالیت های دستي باشند. فعالیت های دستی توسط سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی نمی شود. نمونه ای از یک فعالیت دستي، ارسال بسته به یک شریک تجاری است.

فعالیت های کاربر تعامل که کاركنان دانشي آنها را انجام می دهند از سیستم های اطلاعاتی استفاده مي کنند. در آنجا هیچ فعالیت فیزیکی وجود ندارد. نمونه ای از یک فعالیت تعامل انسانی  وارد کردن اطلاعات در مورد ادعای بیمه در یک محیط مرکز تماس است. از آنجا که انسان از سیستم های اطلاعاتی برای انجام این فعالیت ها، استفاده مي كند، بنابراين برنامه های کاربردی بايد رابط کاربر مناسب داشته باشند تا بتوانند مؤثر باشند. این برنامه نیاز به اتصال به back-end سیستم های اطلاعاتي موجود که اطلاعات وارد شده در آن ذخيره شده اند دارد تا آن را برای استفاده های بعدی در دسترس قرار دهد.
بعضي از فعالیت ها که در طول فعال سازی فرآيند کسب و کار منتقل مي شود، از ماهیت فعالیت های دستي هستند، اما تغییرات حالت در سیستم مدیریت فرآيند کسب و کار با استفاده از فعالیت هاي کاربر تعامل، وارد شده است. به عنوان مثال، تحویل بسته را می توان با یک
سیستم اطلاعات به تصوير كشيد. به طور معمول، تحویل واقعی بسته توسط گیرنده با امضای او كه شناخته شده است، انجام مي شود.تحویل واقعی اطلاعات مهم در فرآيندهای لجستیک (تداركاتي) کسب و کار است که باید به درستی توسط سیستم های اطلاعاتی ارائه شود.
انواع مختلفی از رويدادها در طول این فرآيندهاي لجستیک وجود دارد. این رويدادها اغلب به عنوان اطلاعات ردیابی در دسترس کاربران است. در حالی که فعالیت هایی که از ماهیت دستي اند، يك
سیستم های اطلاعاتی - سیستم ردیابی - اطلاعات را در مورد وضعیت فعلی فرآيند، دريافت مي كند.
فعالیت های سیستم شامل کاربر انسانی نمي شود، یعنی کاربر دخالتی ندارد. آنها توسط
سیستم های اطلاعاتی اجرا مي شوند. نمونه ای از فعالیت های یک سیستم در حال بازیابی اطلاعات بورس و سهام از یک برنامه کارگزار سهام و یا چک کردن تعادل یک حساب بانکی است. فرض بر این است که پارامترهای واقعی مورد نیاز برای صورت حساب در دسترس هستند. اگر یک کاربر انسانی این اطلاعات را فراهم کند، سپس اين فعالیت ها از نوع تعامل با کاربر است. در هر دو نوع از فعالیت ها نیاز به دسترسی به سیستم های نرم افزاری مربوطه، می باشد.
بخش های معینی از
فرآيند کسب و کار را می توان توسط تکنولوژی گردش کار به اجرا رساند. با سیستم مدیریت گردش کار می توانید مطمئن شويد که فعالیت های فرآيند کسب و کار در جهت مشخص شده انجام مي شوند و اینکه سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده عملکرد کسب و کار را به تحقق رسانده اند. این رابطه بین فرآيندهای کسب و کار و گردش کار توسط انجمن (اتحاد) میان کلاسهای مربوطه، نشان داده مي شود.

ما استدلال می کنيم که "گردش کار، یک زیر کلاس از فرآيند کسب و کار نيست،" بلکه "گردش کار بخشی از فرآيند کسب و کار را تحقق می بخشد."

با توجه به نوع فعالیت های ذکر شده، از زمانی که فعالیت های سیستمی می توانند در هر نوعی از گردش کار، گردش کار سیستم، یا گردش کار تعامل کاربر دخالت کنند، فعالیت های سیستم با گردش کار همراه اند (متحد اند). همچنین فعالیت های کاربر تعامل و فعالیت های دستی، تنها می توانند در گردش کار کاربر تعامل شرکت کنند.

مدلسازی از عملکرد تا فرایند
زنجیره ی ارزش مجموعه ای از عملیاتی است که در یک صنعت بصورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود. به این صورت که در هر حلقه، ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد... (ادامه مطلب)

مدل هاي فرآيند
تمرکز این بخش بر ارائه متا مدلي است که می توان  برای نشان دادن اجزای اصلی هر متا مدل فرآيند مورد استفاده قرارگیرد. هرگونه تلاش براي مدل سازی فرآيند، با شناسایی مفاهیم اصلی که ... (ادامه مطلب)

مدلسازی داده هاي فرآيند
فرآيندهای کسب و کار بر روی داده ها کار می کنند. به صراحت نشان دادن داده ها، انواع داده ها و وابستگی داده ها بین فعالیت های یک فرآيند کسب و کار، یک سیستم مدیریت فرآيند كسب و كار را ... (ادامه مطلب)

مدلسازي سازمان
وظیفه مهم یک سیستم مدیریت فرآيند کسب و کار هماهنگی کار در میان کارکنان یک سازمان يا شركت است. برای تحقق آن، این سیستم، با اطلاعاتي بر روی ساختار سازمانی که در آن فرآیند ... (ادامه مطلب)

الگوهای منابع مدلسازی
انتخاب شرکت کنندگان فرآيند براي فعالیت ها در فرآیند کسب و کار می تواند با الگوهای منابع طبقه بندی شود. مجموعه ای غنی از الگوهای منابع به تازگی معرفی شده است، در این قسمت ... (ادامه مطلب)

استاندارد مدل سازي فرآيندهای كسب و کار
امروزه بحث شناسایی و مدلسازی فرآيندهای سازمانی، بحثی است که در بسیاری از سازمان‌ها با ابعاد کوچک و بزرگ مطرح است، مباحث مدیریت و مدل سازی فرآيندهای سازمانی می‌تواند به ... (ادامه مطلب)

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« BPM و بازاریابی                                                                                                                           ازعملکرد تا فرآيند »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟