عنوان بندی ساختارمندی

ساختارمندی

اگر مدل‌های فرآیندهای کسب‌وکار بتوانند فعالیت‌ها و محدودیت‌های اجرایی آنها را به‌طورکامل مشخص کنند؛ آن فرآیند را ساختاریافته گویند. BPMS شبکه فردا قادر به مدل سازی و اجرای کلیه فرآیندهای ساختاریافته شما می باشد.

ساختارمندی

طبقه‌ بندی فرآیندهای کسب‌ و کار از نظر میزان ساختارمندی


اگر مدل‌های فرآیندهای کسب‌ و کار بتوانند فعالیت‌ها و محدودیت‌های اجرایی آنها را به‌طورکامل مشخص کنند؛ آن فرآیند را ساختاریافته گویند.
در فرآیندهای ساختاریافته گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری‌ که در زمان اجرای فرآیندها باید انجام گیرند در زمان طراحی مشخص شده‌اند.
به‌عنوان مثال، یک فرآیند درخواست اعتبار باید تصمیم بگیرد که آیا یک چک اعتباری ساده (مثلا ۵ میلیون) یا با مبلغ بالاتر (مثلا ۵۰ میلیون) موردنیاز است. در ادامه، هر نمونه  از این فرآیند میزان درخواست‌شده را برای تصمیم‌گیری در مورد شاخه انتخابی خود استفاده می‌کند.

اگر نقش‌آفرینان فرآیندی که تجربه و شایستگی تصمیم‌گیری در مورد رویه‌های کاری خود را دارند در حال اجرای فعالیت‌های فرآیندهای کسب‌ و کار باشند، ساختاردهی به فرآیندها بیش از آنکه منفعت داشته باشد ضرر خواهد رساند. نادیده ‌گرفتن فعالیت‌های خاصی که کارکنان دانشی به آنها نیاز ندارند یا اجرای هم‌زمان مراحلی که در مدل فرآیند به‌صورت پی در پی مرتب شده‌اند در فرآیندهای ساختارمند امکان ندارد.
برای پشتیبانی بهتر کارکنان دانشی، مدل‌های فرآیند کسب‌ و کار می‌تواند فرآیندها را به ‌شکلی منعطف‌تر تعریف کنند؛ به ‌طوری ‌که بتوان فعالیت‌ها را با هر ترتیب و حتی چندین بار اجرا نمود تا کارکنان دانشی مربوط مطمئن شوند که اهداف این فعالیت‌ها تحقق یافته است.
«اجرای موردی » روشی است برای پشتیبانی از کارکنان دانشی که فرآیندهای کسب‌وکار را با سطح پایینی از ساختارمندی و به تبع آن سطح بالایی از انعطاف به انجام برسانند. به‌جای تعیین محدودیت‌های جریان کنترل بین فعالیت‌ها، از وابستگی‌های خرد داده‌ها  برای کنترل فعال‌سازی فرآیندهای کسب‌ و کار استفاده می‌شود.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« طبقه‌بندی فرآیندهای کسب‌ و کار از از نظر میزان تکرار                                                                                            چرخه حیات فرآیند كسب و كار »
 

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟