عنوان بندی ساختارمندی

ساختارمندی

اگر مدل‌های فرآيندهای کسب‌وکار بتوانند فعالیت‌ها و محدودیت‌های اجرایی آنها را به‌طورکامل مشخص کنند؛ آن فرآيند را ساختاریافته گویند. BPMS شبکه فردا قادر به مدل سازی و اجرای کلیه فرآیندهای ساختاریافته شما می باشد.

ساختارمندی

طبقه‌ بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر میزان ساختارمندی


اگر مدل‌های فرآيندهای کسب‌ و کار بتوانند فعالیت‌ها و محدودیت‌های اجرایی آنها را به‌طورکامل مشخص کنند؛ آن فرآيند را ساختاریافته گویند.
در فرآيندهای ساختاریافته گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری‌ که در زمان اجراي فرآيندها باید انجام گیرند در زمان طراحی مشخص شده‌اند.
به‌عنوان مثال، یک فرآيند درخواست اعتبار باید تصمیم بگیرد که آیا یک چک اعتباری ساده (مثلا ۵ میلیون) یا با مبلغ بالاتر (مثلا ۵۰ میلیون) موردنیاز است. در ادامه، هر نمونه  از این فرآيند میزان درخواست‌شده را برای تصمیم‌گیری در مورد شاخه انتخابی خود استفاده می‌کند.

اگر نقش‌آفرینان فرآيندی که تجربه و شایستگی تصمیم‌گیری در مورد رویه‌های کاری خود را دارند در حال اجرای فعالیت‌های فرآيندهای کسب‌ و کار باشند، ساختاردهی به فرآيندها بیش از آنکه منفعت داشته باشد ضرر خواهد رساند. نادیده ‌گرفتن فعالیت‌های خاصی که کارکنان دانشی به آنها نیاز ندارند یا اجرای هم‌زمان مراحلی که در مدل فرآيند به‌صورت پی در پی مرتب شده‌اند در فرآيندهای ساختارمند امکان ندارد.
برای پشتیبانی بهتر کارکنان دانشی، مدل‌های فرآيند کسب‌ و کار می‌تواند فرآيندها را به ‌شکلی منعطف‌تر تعریف کنند؛ به ‌طوری ‌که بتوان فعالیت‌ها را با هر ترتیب و حتی چندین بار اجرا نمود تا کارکنان دانشی مربوط مطمئن شوند که اهداف این فعالیت‌ها تحقق یافته است.
«اجرای موردی » روشی است برای پشتیبانی از کارکنان دانشی که فرآيندهای کسب‌وکار را با سطح پایینی از ساختارمندی و به تبع آن سطح بالایی از انعطاف به انجام برسانند. به‌جای تعیین محدودیت‌های جریان کنترل بین فعالیت‌ها، از وابستگی‌های خرد داده‌ها  برای کنترل فعال‌سازی فرآيندهای کسب‌ و کار استفاده می‌شود.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« طبقه‌بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از از نظر میزان تکرار                                                                                            چرخه حيات فرآيند كسب و كار »
 

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟