سیستم مانیتورینگ BPMS شبکه فردا - عنوان

سیستم مانیتورینگ BPMS شبکه فردا

سیستم مانیتورینگ BPMS شبکه فردا امکان مشاهده آنلاین نتایج، عملیات‌ها، فرآیندها و تراکنش‌های داخل سازمان شما را فراهم می‌آورد.

نظارت و مانیتورینگ

نظارت و مانیتورینگ (BAM)


تحلیل فرآیندها از مهمترین قسمت های سیستم BPMS بشمار می رود. شاخص ها و تحلیل آنها اطلاعات ارزشمندی را در خصوص نحوه اجرای فرآیند ها به شما می دهد. این اطلاعات در فاز بهبود از چرخه حیات فرآیند کاربرد دارد.

سیستم مانیتورینگ BPMS شبکه فردا امکان مشاهده online از نتایج، عملیات ها، فرآیندها و تراکنش های داخل سازمان شما را فراهم می آورد. استفاده اصلی از BAM توانمندسازی سازمانها در گرفتن تصمیمات بهتر؛ کشف گلوگاهها و تغییرات سریع سازمانی در کسب موفقیت و استفاده از فرصت ها می باشد.

سایر ویژگی ها عبارت است از:

 • تعداد کلی فرآیندهای در حال اجرا و خاتمه یافته به صورت Online
 • تعداد فرایندهای درحال اجرا و خاتمه یافته به صورت Online به تفکیک فرآیند
 • عملکرد نسخه های متفاوت فرآیند و مقایسه آنها با یکدیگر
 • مشاهده پراکندگی فعالیت ها در یک فرآیند و نسخه های آن
 • مشاهده عملکرد پرسنل در هر فرآیند
 • محاسبه زمان میانگین ، بیشترین و کمترین برای انجام هر فرآیند و فعالیت ها
 • محاسبه زمان میانگین ، بیشترین و کمترین برای انجام هر فعالیت به ازای پرسنل
 • تعریف شاخص KPI بر روی فرآیندها بر اساس  تعداد فعالیت ها، میانگین زمان اجرا فعالیت، میانگین زمان اجرای فرآیند
 • مشاهده وضعیت شاخص ها در داشبورد مدیریتی
 • مشاهده وضعیت فرآیندهای در حال اجرا
 • امکان گزارشگیری برروی نسخه خاصی از فرآیند در تاریخ مشخص
 • امکان گزارش گیری از فرآیندها
 • امکان دریافت گزارش از وضعیت اجرای نمونه فرآیندها
 • امکان دریافت گزارش از وضعیت اجرای فعالیت ها

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« امکان مدیریت فرآیند                                                                                                     مبتنی بر سرویس »

تصاویر بیشتر

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟