متدولوژی ساخت شبکه فردا

متدولوژی ساخت شبکه فردا

روش منحصر به فرد شبکه فردا در زمینه پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی، به کارفرما اطمینان می دهد که راهکار پیشنهادی دقیقا مطابق با نیازها، به موقع، به قیمت و آماده بهره برداری می باشد.

روش کار

روش منحصر به فرد شرکت شبکه فردا در زمینه پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی، به کارفرما اطمینان می دهد که راهکار پیشنهادی دقیقا مطابق با نیاز آنها می باشد. راهکارهایی که به موقع، به قیمت و آماده بهره برداری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
تجربه موفق شغلی، به همراه دانش حاصل از مشاوره پروژه های فناوری اطلاعات ، ما را به رویکردی قدرتمند و در عین حال انعطاف پذیر ، در ساخت و به کارگیری راهکارهای پیچیده رهنمون ساخته است.

متدولوژی ساخت شبکه فردا

روش کاری مزبور، ما را از دیگر فعالان عرصه فناوری اطلاعات متفاوت می سازد:
۱. چشم انداز گسترده در زمینه فناوریهای رایانه ای در مقابل استفاده از یک بستر نرم افزار مشخص برای همه کاربردها.
۲. شروع تحلیل ها با بررسی اظهارات کاربران ( (User Storiesجهت تشخیص عوامل مهم و تاثیرگذار در تحلیل و طراحی سامانه (System Analysis and Design)، در مقابل شروع با بررسی جزییات فنی

در واقع اظهارات کاربران، پایه و اساس تعیین اولویت ها، گردآوری نیازمندیها ، ساخت نرم افزار و همین طور روش آزمودن سامانه در شرایط گوناگون، می باشد.خصوصیات بنیادی روش شناسی به کار گرفته شده که در صنعت نرم افزار به روش چابک (Agile) موسوم است، در تصویر زیر نمایش داده شده است: جزییات روش راهکار: دوره عمر (Lifecycle) یک پروژه به ۴ مرحله متوالی تقسیم می شود که هر کدام از این مراحل با یک دستاورد عمده (Milestone) به پایان می رسد. در پایان هر مرحله ارزیابی صورت می پذیرد تا مشخص شود که به اهداف مورد نظر دست یافته شده یا خیر. در صورت تأیید کارفرما مرحله بعدی آغاز می گردد.

تکمیل راهکار تولید راهکار فهم راهکار فهم مساله
نرم افزار در دسترس کاربران قرار می گیرد. اجرای تمامی تست ها آموزش پرسنل تنظیم کردن (Tuning) و رفع اشکالات احتمالی تایید نهایی کارفرما تولید محصول طراحی تست ها تأیید کارفرما جهت بارگذاری ساخت معماری با ثبات رفع تمامی ریسک های عمده تصحیح هزینه و زمانبندی توافق بر سر اهداف تعیین نیازمندیهای اساسی معماری سامانه تخمین هزینه کلی زمانبندی ارائه محصول تشخیص ریسک ها رفع ریسک های عمده در معماری سامانه
گذار ساخت تشریح درک

هر مرحله شامل یک یا چند چرخه (Iteration) می باشد، به قسمی که هر کدام از این چرخه ها:

  • دارای محدوده زمانی بوده و همواره در زمان از پیش مقرر شده به پایان می رسند.
  • شامل مجموعه ای از اهداف بوده که به وضوح تعریف و مستند شده اند.
  • اهداف مزبور به گونه ای طرح شده اند که به اهداف نهایی آن مرحله یاری رسانند.

کلیه این موارد با سیستم مدیریت و ساخت نرم افزار شرکت شبکه فردا که بر اساس BPMS این شرکت و به همین روش ایجاد شده است کنترل و مدیریت خواهد شد.
در واقع، هر چرخه، یک دوره عمر تولید (Development Lifecycle) مستقل می باشد، به این معنی که دستاورد هر چرخه، یک نرم افزار کاملا آزمایش شده و با کیفیتی در حد محصول نهایی می باشد. با استفاده از یکپارچه سازی مداوم (Continuous Integration) سامانه رشد کرده به قسمی که هر چرخه به طور مستمر خصوصیاتی (Features) را به سامانه اضافه می نماید. بدین ترتیب، امکان نظر خواهی (Feedback) از کارفرما از همان ابتدا وجود داشته، در نتیجه، از انحراف از آنچه مورد نظر کارفرما می باشد، جلوگیری خواهد کرد.
مراحل اولیه کار بر روی ازبین بردن ریسک های احتمالی متمرکز می باشد، بدین صورت که در پایان مرحله دوم (تشریح) بخش عمده کارهای باقیمانده (برای مرحله ساخت) قابل پیش بینی است. مشخصه پروژه های نرم افزاری که تاخیر دارند همانا تلاش برای عملیاتی کردن پیش از موعد سامانه می باشد و این در حالی است که عناصر به اصطلاح " مشکل ساز " تا مراحل پایانی پروژه به تعویق می افتند. در عوض می توان با در نظر گرفتن ریسک های احتمالی از همان ابتدا، مسایل پیش بینی نشده را در زمان بندی تعیین شده جای داد.

نظرسنجی