عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه مدیریت تعمیرات و نگهداری

سامانه مدیریت تعمیرات و نگهداری (Maintenance Management System) که به اختصار به آن MMS گفته می‌شود، امکان ثبت مشخصات و شناسنامه تجهیزات، اجرای خودکار درخواست‌های تعمیرات پیشگیرانه (PM)، ثبت و کنترل تاریخچه تعمیرات دستگاه‌‌ها و قطعات یدکی مصرفی، امکان گرفتن انواع گزارشات و نمودارها شامل MTTR و MTBF و مانیتور برخط تجهیزات بر روی نقشه‌ها را فراهم می‌‌سازد. بخش‌های مختلف این سامانه عبارتند از:

 • تعریف انواع فعالیت‌های تعمیراتی
 • تعریف و ساختاردهی به تجهیزات شامل کدبندی، تعیین درجه اهمیت، تعیین محل استقرار و ایجاد ساختار سلسه مراتبی از تجهیزات
 • محاسبه هزینه‌های انجام شده بر اساس نفر ساعت نیروی انسانی، تعداد قطعات مصرفی و خدمات انجام شده
 • تعریف انواع استراتژی‌ها و لیست وظایف PM شامل آستانه‌های بررسی، فعالیت‌‌های پیشگیرانه و قطعات مصرفی مورد نیاز
 • تعریف شرح و علل خرابی بر اساس تجهیزات
 • پیش بینی فعالیت‌‌های تعمیراتی به عنوان راهنمایی جهت انجام فعالیت‌ها توسط نیروهای فنی
 • امکان اتصال به سامانه‌های خرید و خدمات جهت قطعات مصرفی و تامین خدمات توسط پیمانکاران خارج از سازمان
 • امکان اطلاع رسانی‌های محتلف از قبیل ایمیل و پیامک در بخش‌های مختلف فرایند و بر اساس اهمیت تجهیزات
 • امکان اتصال به سامانه‌های انبار و تعیین میزان قطعات مصرف شده

برخی از ویژگی های این سیستم به شرح ذیل است:

 • امکان ثبت و ویرایش محل دقیق تجهیزات بر روی نقشه‌ها ، مشاهده وضعیت درخواست‌های صورت گرفته و ایجاد درخواست جدید به صورتی گرافیکی
 • تعیین عملکرد نیروهای فنی بر اساس برنامه‌ریزی فعالیت‌های تعمیراتی
 • تفکیک فعالیت‌های اقدامی به انواع برقی و مکانیکی و امکان تعیین سطوح دسترسی مشاهده و ثبت برای گروه‌های تخصصی از پرسنل
 • امکان هدف‌‎گذاری و مقایسه با PMهای تحقق یافته
 • تعیین فعالیت‌ها و خرابی‌های پرتکرار بصورت گرافیکی
 • ثبت چک لیست‌های روزانه و ارسال آلارم درصورت عبور از زمان مقرر
 • خودکارسازی ثبت درخواست‌های پیشگیرانه بصورت سیستمی و کاهش خطای انسانی
 • امکان مکاتبات بصورت موازی بر روی فرایند و ثبت نظرات افراد دخیل در تعمیرات
 • امکان تجزیه و تحلیل نگهداری و تعمیرات تجهیزات با استفاده از نمودارهای میانگین زمان بین خرابی‌ها و میانگین زمان تعمیرات
مانیتور تجهیزات بر روی نقشه

مانیتور تجهیزات بر روی نقشه

امکان ثبت، مشاهده و ویرایش تجهیزات و فعالیت‌های تعمیراتی بصورت گرافیکی

امکان ثبت، مشاهده و ویرایش تجهیزات و فعالیت‌های تعمیراتی بصورت گرافیکی

امکان ثبت، مشاهده و ویرایش تجهیزات و فعالیت‌های تعمیراتی بصورت گرافیکی

داشبورد گزارشات مدیریتی

داشبورد گزارشات مدیریتی

داشبورد گزارشات مدیریتی

تعیین هزینه‌های تعمیراتی به تفکیک، مشاهده زمان‌ فعالیت‌های اقدامی و اختلال در عملیات

 تعیین هزینه‌های تعمیراتی به تفکیک، مشاهده زمان‌ فعالیت‌های اقدامی و اختلال در عملیات

تجزیه و تحلیل طبق شاخص های استاندارد تعمیرات و نگهداری

تجزیه و تحلیل طبق شاخص های استاندارد تعمیرات و نگهداری

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟