برای اتخاذ BPM چه مهارت هایی مورد نیاز است؟_عناوین

برای اتخاذ BPM چه مهارت هایی مورد نیاز است؟

مهارت های مورد نیاز برای اتخاذ BPM به محدوده کار انجام شده بستگی داد.

برای اتخاذ BPM چه مهارت هایی مورد نیاز است؟

برای اتخاذ BPM چه مهارت هایی مورد نیاز است؟


مهارت های مورد نیاز برای اتخاذ  BPM به محدوده کار انجام شده بستگی دارد. برای برخی پروژه های پایین به بالا، امکان پیشرفت خوب با دانش محدودی از مدلسازی فرآیند کسب و کار و اجزای مورد نیاز برای خودکارسازی، وجود دارد. برای مدت طولانی تر تطبیق گسترده شرکت، طیف گسترده ای از مهارت ها در زمینه های زیر نیاز دارد:

  • تعریف فرآیند انتها به انتها
  • دانش فرآیندی آن صنعت خاص
  • طراحی و پیاده سازی فرآیند با استفاده از مجموعه کسب و کار نسل سوم
  • فناوری BPM
  • روش BPM
  • حاکمیت BPM
  • مهارت های ارتباط کسب و کار و IT
  • مهارت های همکاری

برنامه ریزی برای کسب و ارتقای چنین مهارت هایی بخشی از یک فرآیند تطبیق بزرگ تر است و معمولاً در طول فرآیند حاکمیت BPM توسعه می یابد.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« فناوری BPM                                                                                                                                         استفاده از فناوری مدیریت فرآیند کسب و کار »