مدیریت دانش-عنوان

مدیریت دانش -KM

پرتال سازمانی شبکه فردا کلیه ابزارهای لازم جهت مدیریت دانش را در اختیار شما قرار خواهد داد.

مدیریت دانش KM

مدیریت دانش KM


تعریف مدیریت دانش

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌ های علمی (Knowledge management-KM) در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند.

طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکری در سطح کلان به کار می‌رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می‌شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد.

برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می‌شود:
۱- افرادی که تولیدکننده و یا مصرف‌ کننده این اندوخته‌ها هستند.
۲- فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند.
۳- ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه‌های علمی را آسان می‌کند.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« پیدایش مدیریت دانش                                                  « مزایا و کارایی »                                          سیستم مدیریت اسناد »       

 

What is Knowledge Management (KM)?
The explicit and systematic management of vital knowledge and its associated processes of creating, gathering, organizing, diffusion, use and exploitation in pursuit of organizational objectivesThe conscious strategy of getting the right knowledge to the right people at the right time and helping people share and put information into action in ways that strive to improve organizational performance.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟