چه عملکرد و اجزایی تشکیل یک مجموعه BPM کامل را می دهد؟_عناوین

چه عملکرد و اجزایی تشکیل یک مجموعه BPM کامل را می دهد؟

به کل مجموعه و فناوری های پیاده سازی BPM گاهی اوقات با عنوان جعبه ابزار BPM یا BPMS اشاره می شود.

چه عملکرد و اجزایی تشکیل یک مجموعه BPM کامل را می دهد؟

چه عملکرد و اجزایی تشکیل یک مجموعه BPM کامل را می دهد؟


به کل مجموعه و فناوری های پیاده سازی BPM گاهی اوقات با عنوان جعبه ابزار BPM یا BPMS اشاره می شود. در هنگام انتخاب تکنولوژی به عنوان بخشی از تطبیق BPM، گاهی اوقات این اجزا به طور جداگانه و گاهی اوقات همه با هم به عنوان یک محیط یکپارچه در می آیند. در هر صورت، درک تفاوت فهرست اجزا و عملکردها با ارزش است.

فناوری BPM برای اتوماسیون فرآیند به مونتاژ اجزا برای برنامه های کاربردی بر اساس جریان تعریف شده توسط یک مدل کسب و کار کمک می کند. باید کارکردهایی برای ایجاد و مدیریت مدل فرآیند کسب و کار وجود داشته باشد. کنترل مجموعه ای از اجزا با استفاده از مدل گاهی اوقات ارکستراسیون نامیده می شود.

مونتاژ یک برنامه فرآیند کسب و کار بدون اجزایی از انواع مختلف از جمله: رابط کاربر و وب سرویس نمی تواند اتفاق بیفتد. قوانین کسب و کار باید برای پشتیبانی از برنامه ی مونتاژ شده ایجاد شوند. علاوه بر این، اجزایی که یکبار ایجاد شده اند باید در مخازن ساخته شده برای این هدف ذخیره و مدیریت شوند. در این زمان، اجزا باید به روش هایی که توسط BPM کنترل نمی شوند با هم یکپارچه شوند.

هنگامی که یک برنامه ایجاد شده است، فعالیت های در حال انجام ممکن است نیاز به پیگیری و نظارت داشته باشند.

در این جا لیستی از رایج ترین اجزا و مکانیسم های مدیریت که در مونتاژ برنامه های کاربردی درگیر هستند آورده شده است.

خدمات وب. BPM به SOA نیاز دارد. عمل ایجاد مدل های فرآیند کسب و کار اجرایی شروعی برای ایجاد برنامه های کاربردی است که به خودکارسازی و پشتیبانی فرآیندهای کسب و کار کمک می کند. برای این که هر مرحله فرآیند کسب و کار بتواند با جهان تعامل داشته باشد، وب سرویس برای ایجاد ارتباطات دو طرفه با برنامه های سازمانی و دسترسی به منابع دیگر اطلاعات و قابلیت ها در اینترنت، مورد نیاز هستند.

قوانین کسب و کار. مراحل فرآیند می تواند برنامه های کاربردی مجموعه ای از قوانین کسب و کار، شامل تعیین برخی از نتایج، بر پایه ورودی های مشخص و قوانین اثر گذار هستند را، استفاده کند. قوانین می توانند برای تعیین مسیریابی یک سند، ارزش اعتبار یک فرد یا پیشنهادی برای تشویق برای خرید بیشتر یک محصول مورد استفاده قرار بگیرند.

رابط کاربر. هنگامی که مراحل فرآیند نیاز به تعامل با افراد برای جمع آوری اطلاعات یا برای تعریف یک وظیفه که باید به صورت دستی انجام شود، دارند، یک رابط کاربری مورد نیاز است. به این ترتیب، یک رابط کاربری جزئی است که در مجموعه ای شامل قطعات مونتاژ شده برای کار در یک برنامه توسط فناوری اتوماسیون فرآیند BPM قرار می گیرد. اجزای رابط کاربری می تواند بر پایه تعامل ضمنی توسط وب سرویس ها، قوانین کسب و کار و یا داده های مورد نیاز برای مراحل یک فرآیند، به طور خودکار تولید شوند. هم چنین اجزای رابط کاربری می تواند توسط کاربران و توسعه دهندگان با استفاده از انواع ابزارها ایجاد شود.

ابزارهای مدلسازی وارکستراسیون. ابزارهای مدلسازی و ارکستراسیون در سطوح مختلفی از BPMS مورد استفاده قرار می گیرند. مرکز یک BPMS معمولاً محیطی برای مدلسازی مورد استفاده در تعریف مدل های فرآیند کسب و کار یا خدمات تنظیم و ارکستراسیون است. مدلسازی می تواند برای ایجاد خدمات و رابط کاربری مورد استفاده قرار بگیرد. هم چنین مدلسازی می تواند برای تعریف و یکپارچه سازی و نقشه برداری اطلاعات از یک منبع به منبع دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

ابزارهای شبیه سازی. به منظور درک جریان کار از طریق یک فرآیند کسب و کار پیشنهاد شده، ابزارهای شبیه سازی می توانند استفاده شوند. فرضیاتی در مورد مقدار ورودی های هر فرآیند و مدت زمانی که هر مرحله فرآیند به طول می انجامد ساخته می شود. به این طریق می توان تنگناها یا حوزه های کلیدی برای بهینه سازی را یافت. این حوزه های کلیدی می تواند برای پیدا کردن مشکلات در اوایل پیاده سازی یا تایید اعتبار فرضیات، از نزدیک تحت نظارت قرار بگیرد.

مخازن فرآیند و مدل. هنگامی که مدل ها ایجاد شدند باید در مخازنی که به آن ها اجازه می دهد توسط گروه بزرگی از افراد دیده و به اشتراک گذاشته شوند، ذخیره شوند. در هر برنامه بزرگ تطبیق BPM، برخی فرآیندها بارها و بارها استفاده می شوند. اجزای این فرآیندها باید در یک محل مرکزی ذخیره شوند و در مدل های فرآیند کسب و کار دیگر مورد استفاده مجدد قرار بگیرند.

مخازن وب سرویس ها. برای اتصال مراحل فرآیند کسب و کار و واسط کاربری برای درخواست خدمات، توانایی یافتن خدمات، درک آن چه انجام می دهند و شناسایی داده هایی که از طریق آن ها ارسال و بازیابی می شوند، حائز اهمیت است. مخازن وب سرویس حاوی اطلاعاتی در مورد واسط و قابلیت های خدمات و برنامه های کاربردی اساسی که سرویس ها در زمان اجرا به آن ها متصل می شوند، است.

ابزارهای یکپارچه سازی. برای یک فرآیند کسب و کار وجود دو سیستم که به روشی خاص با هم کار کنند غیر معمول نیست. شاید یک سفارش خرید باید از برنامه CRM به ERP انتقال یابد. غالباً، BPMS شامل توانایی انجام چنین یکپارچه سازی نیست و بنابراین ابزارهای یکپارچه سازی دیگر برای ایجاد قابلیت مورد نیاز باید استفاده شوند. پس ابزارهای BPM سرویس­هایی که یکپارچه سازی تعریف شده توسط ابزارهای یکپارچه سازی را انجام می دهند را استفاده می کنند. به این ترتیب، یکپارچه سازی های خاص به اجزای مورد استفاده توسط تکنولوژی BPM تبدیل می شوند.

مدیریت وظیفه متمرکز. یکی از تحولات مهم در مدل فرآیند کسب و کار زمانی رخ می دهد که یک برنامه نرم افزاری  از شخص می خواهد وظیفه ای را انجام دهد. این که کاری که باید انجام شود به اندازه کافی توصیف شود و نتایج انجام کار ثبت شود، حیاتی است. یک کاربر ممکن است از برنامه های کاربردی فرآیند کسب و کار مختلفی درخواست انجام کار دریافت کند. اجرای مدیریت وظیفه متمرکز یک صندوق ورودی واحد که تمام درخواست های برنامه فرآیند کسب و کار به آن فرستاده می شود ایجاد می کند، که نظارت و اجرای آن وظایف را آسان می کند.

ابزارهای نظارت بر فعالیت و فرآیند. هنگامی که یک برنامه کاربردی با استفاده از BPMS ایجاد شد، نظارت بر مدل فرآیند کسب و کار در طول اجرا حائز اهمیت است. توسط نظارت بر فعالیت ها در مراحل خاص، نه تنها می توان فعالیت های تکنولوژیکی سیستم مانند خواندن یا نوشتن پایگاه داده یا ترافیک شبکه را نظارت کرد، بلکه می توان پیشرفت فرآیند کسب و کار مثل تعداد سفارشات خرید ایجاد شده یا درخواست های خدمات مشتری گرفته شده را نیز نظارت کرد. سیستم های ایجاد شده بر اساس مدل های فرآیند کسب و کار گام بزرگی در راه رسیدن به وعده نظارت بر فعالیت های کسب و کار، پردازش رویدادهای پیچیده، تجزیه و تحلیل پیش بینی شده و شبیه سازی بر می دارند.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« چه شاخه هایی از فناوری BPM وجود دارد؟                                                                                                 نقش BPM در سازمان ها »