موتور قوانین کسب و کار - عنوان

موتور قوانین کسب و کار

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد BPMS شبکه فردا داشتن موتور قوانین کسب و کار قوی است که امکان هرگونه تصمیم گیری و پردازش را برای فرآیندها و فرم های شما امکان پذیر خواهد کرد.

موتور قوانین کسب و کار

 • امکان مدیریت قوانین بر روی فرآیندها و فرم ها بر اساس قوانین و بخشنامه های سازمان
 • دارای ویرایشگر تحت وب قوانین کسب و کار
 • پیشنهاد کلمات کلیدی زبان انتخاب شده
 • رنگ بندی بخش های مختلف قانون نوشته شده به منظور مدیریت راحت تر
 • در اختیار قراردادن کلیه نامهای تعریف شده در فرم ها و فرآیند و کاستن از بار حافظه کاربران
 • در اختیار قراردادن کلیه متغیرهای رزرو شده
 • در اختیار قراردادن کلیه توابع محاسباتی جهت نوشتن قوانین کسب و کار
 • در اختیار قراردادن کلیه توابع بازیابی جهت بازیابی اطلاعات ذخیره شده
 • API ساده و کاربردی به منظور برقراری و فراخوانی سرویسهای داخلی BPMS
 • امکان فراخوانی وب سرویس
 • امکان اتصال به پایگاه داده خارجی
 • امکان اجرای تست در محیط ویرایشگر، پیش از نهایی کردن قانون نوشته شده
 • پشتیبانی از زبان های زیر به منظور نوشتن قوانین:

Netrise Expression Language زبانی قوی و سریع محصول شرکت شبکه فردا

Java پشتیبانی کامل

SQL پشتیبانی کامل

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟