عنوان بندی مدلسازی فرایند

مدلسازی فرایند

مدلسازی فرایند کسب و کار بصورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود. به این صورت که در هر مدل، ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.

از عملکرد کسب و کار تا فرآيند های کسب و کار

از عملکرد کسب و کار تا فرآیند های کسب و کار


زنجیره ی ارزش مجموعه ای از عملیاتی است که در یک صنعت بصورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.
به این صورت که در هر حلقه، ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.

مدل زنجیره ی ارزش کمک می کند تا بتوانیم تحلیل دقیق تری از سازمان ها و شرکت هایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی دارند، داشته باشیم. فعالیت های اصلی یک زنجیره ارزش شامل موارد زیر می شود:
۱- تدارکات داخلی:
شامل دریافت، ذخیره سازی، انبار داری، کنترل، حمل و نقل، و برنامه ریزی می باشد.
۲- عملیات:
شامل ماشین کاری، بسته بندی، مونتاژ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات، آزمایش محصولات، و تمام کارهایی که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند.
۳- تدارکات خارجی:
شامل تمام فعالیت هایی که به منظور رساندن محصول آماده به مشتری صورت می گیرد مانند: مدیریت توزیع، حمل و نقل، تکمیل سفارش، و انبار کردن.
۴- بازاریابی و فروش:
فعالیت هایی که خریدار را وادار به خرید محصول می کند. مثل: انتخاب کانال توزیع، تبلیغات، ترفیع، قیمت گذاری، و مدیریت خرده فروشی.
۵- خدمات:
خدماتی که ارزش محصول را برای مشتری افزایش می دهد. مانند: خدمات پشتیبانی، پاسخ گویی تلفن، و غیره... .

"زنجیره ی ارزش، یك ترتیب سطح بالا از عملیاتی كه سازمان انجام می دهد را فراهم می كند."

به منظور تهیه یک دیدگاه جزئی تر، این عملیات کسب و کار در سطح بالا به عملیات کوچکتر شکسته و در نهایت، به فعالیت های فرآیندهای کسب و کار عملیاتی تبدیل می شود. برای این کار، تجزیه عملكردی Functional decomposition یک انتخاب تکنیکی است.

به عنوان مثال در شکل، فعالیت های چك كردن ساده، تجزیه و تحلیل سفارشات و چک كردن پیشرفته توسط محدودیت های اجرایی با یكدیگر مرتبط هستند. در این مثال فرآیند کسب و کار با تجزیه و تحلیل سفارشات شروع می شود و سپس بر اساس تصمیمی که در حین اجرای فرآیند گرفته می شود، بررسی های ساده و یا بررسی های پیشرفته انجام می شود. این فرآیند به یك رویداد شروع و یك رویداد پایان اختصاص داده شده است. یعنی فرآیند کسب و کار با این رخدادها آغاز و پایان می یابند.

هنگامی که یک فرآیند کسب و کار آغاز می شود، عملکردهای کسب و کاری که شاملش می شوند نیاز دارند تا اجرا شوند. بنابراین، هر فعالیتی در یک فرآیند کسب و کار به یک تکامل نیاز دارد. بنابراین تکمیل شدن یک فرآیند می تواند بر پایه ی عملکرد سیستم اطلاعاتی باشد. مثل: ثبت یک مشتری جدید یا رزرو پرواز. همچنین یک فعالیت می تواند توسط کارگر دانشی و بدون استفاده از سیستم های اطلاعاتی تکمیل شود.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« مدلسازی فرآیند                                                                                                       مدل های فرآیند »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟