عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

سامانه پیشنهادات و انتقادات

سامانه پیشنهادات و انتقادات


این سامانه کلیه مراحل لازم در سازمانها برای سامانه پیشنهاد و انتقادات پوشش خواهد داد.

برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:
-   امکان ثبت پیشنهاد/انتقاد کاربران
-   امکان تفکیک پیشنهادات و انتقادات بر اساس سازمان و بخش‌های آن
-   تخصیص پیشنهاد/انتقاد به واحد ها و افراد مربوطه به طور اتوماتیک
-   اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
-   تخصیص کارها بطور اتوماتیک به بخش‌های و افراد مربوطه

فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات

فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات

مدیریت انتقادات و پیشنهادات ثبت شده در سامانه

مدیریت انتقادات و پیشنهادات ثبت شده در سامانه

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟