عنوانبندی محصولات تخصصی شبکه فردا

محصولات مبتنی بر BPMS

تطبیق پذیری بالا ، سرعت و کارایی مناسب BPMS شبکه فردا امکان ساخت و طراحی هر گونه سیستم مورد نیاز در سازمانها را فراهم می آورد.

صفحه سامانه پیشنهادات و انتقادات

این سامانه کلیه مراحل لازم در سازمانها برای سامانه پیشنهاد و انتقادات پوشش خواهد داد.
برخی از ویژگی‌های این سیستم به شرح زیر است:

  • امکان ثبت پیشنهاد/انتقاد کاربران
  • امکان تفکیک پیشنهادات و انتقادات بر اساس سازمان و بخش‌های آن
  • تخصیص پیشنهاد/انتقاد به واحد ها و افراد مربوطه به طور اتوماتیک
  • اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
  • تخصیص کارها بطور اتوماتیک به بخش‌های و افراد مربوطه
فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات
فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات
مدیریت انتقادات و پیشنهادات ثبت شده در سامانه
مدیریت انتقادات و پیشنهادات ثبت شده در سامانه

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟