BPMS شبکه فردا به عنوان یک orchestration

معماری سرویس گرا

BPMS شبکه فردا می تواند به عنوان یک میان افزار نقش هم نوا ساز(orchestrator) سرویس های موجود را در سازمان ها بازی کند.

مبتنی بر سرویس

مبتنی بر سرویس


با توجه به رشد روزافزون سرویس های مبتنی بر وب و تغییر ساختاری سازمانها بر اساس رویکرد SOA وجود ابزاری برای مدیریت ، نظارت و همنواسازی سرویس های موجود امری ضروری محسوب می شود. BPMS شبکه فردا می تواند به عنوان یک میان افزار نقش هم نوا ساز(orchestrator) سرویس های موجود را در سازمان ها بازی کند. با این ویژگی از BPMS شبکه فردا امکان تعریف و در اختیار گذاشتن هر سرویس در سازمان خود به سایر ذی نفعان را دارید حتی اگر سرویس اولیه در یک برنامه دیگری ایجاد شده باشد.

سایر ویژگی ها:

  • دارای گواهینامه تست سرویس های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا از دانشگاه شهید بهشتی
  • قابلیت پشتیبانی از Full Webservice
  • در اختیار قرار دادن کلیه قوانین کسب و کار در قالب سرویس به سایر ذی نفعان
  • امکان ایجاد مخزن سرویس سازمان
  • امکان فراخوانی سرویس های بیرونی در زمان اجرای قوانین و یا فرآیندها
  • امکان مدیریت نحوه فراخوانی سرویس ها و تعریف سیستم صورتحساب به ازای استفاده از سرویس ها
  • امکان تغییر و باز انتشار سرویس ها از طریق موتور قوانین کسب و کار
  • امکان استفاده از ویرایشگر قوانین در ایجاد سرویس ها
  • امکان ایجاد و فراخوانی سرویس ها از طریق SOAP , REST
  • قابلیت پشتیبانی از XML برای هر نوع درخواست از نوع SOAP

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« نظارت و مانیتورینگ                                                                                           فرم ساز »

تصاویر بیشتر

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟