امکان ایجاد و نمایش داشبوردهای مدیریتی برای مدیران و ذی نفعان سیستم بر اساس گزارشات ساخته شده در سیستم تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ بازديد: 21984