امکان ایجاد وب سرویس اختصاصی برای فرم‌ها به منظور در اختیار قرار دادن آن به سایر سازمانها و یا بخش های داخلی و امکان فراخوانی وب سرویس های موجود در زمان اجرای قوانین کسب و کار ، تصمیم گیری ها و به طور کلی تمام مراحل اجرای فرآیند. تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ بازديد: 8358