کارتابل تحت وب جهت نمایش فعالیت های اشخاص، نمایش فرآیندهای شروع کرده، کارهای انجام داده، جستجو بر اساس اطلاعات فرآیندی و داده های فرآیند، دسته بندی فعالیت ها و مشاهده کلیه فرآیندهای سازمان تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ بازديد: 15528