امکان مشاهده online از نتایج، عملیات ها، فرآیندها و تراکنش های داخل سازمان، کشف گلوگاهها و تغییرات سریع سازمانی در کسب موفقیت و استفاده از فرصت ها و ... تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ بازديد: 11440