هوش تجاری - BI

BPMS شبکه فردا با ابزارهای گزارش ساز خود و قابلیت های ارتباطی با بانکهای اطلاعاتی مختلف امکان ساخت داشبوردهای تخصصی و دیدهای 360 درجه از اقلام اطلاعاتی مختلف را برای شما فراهم می سازد

هوش تجاری (BI)


هوش تجاری (BI)

هوش تجاري، نه بعنوان يك محصول و نه بعنوان يك سيستم، بلكه بعنوان يك معماري موردنظر است كه شامل مجموعه اي از برنامه هاي كاربردي و تحليلي است كه به استناد پايگاه هاي داده عملياتي و تحليلي به اخذ و كمك به اخذ تصميم براي فعاليت هاي هوشمند تجاري مي پردازند. 
[Larissa T. Moss, Shaku Atre ,  [ 2005

 

 

 

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)                                                         معماری سرویس گرا »